velikost textu

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Lékařská fakulta v Plzni

zástupce přednosty (ÚKBH)
e-mail
racek@fnplzen.cz (ÚKBH, ÚLCHB)
telefon
+420 377 104 233 (ÚKBH), +420 377 593 281 (ÚLCHB)
členství
Garanti studijních programů (Biochemie a patobiochemie (D; 1406V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,LFPl; cs; P,K; 1obor))
Garanti studijních programů (Biochemistry and Pathobiochemistry (D; 1406V000; 1406V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF,LFPl; en; P,K; 1branch))

Univerzita Karlova

3. lékařská fakulta

členství
Garanti studijních programů (Biochemie a patobiochemie (D; 1406V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,LFPl; cs; P,K; 1obor))
Garanti studijních programů (Biochemistry and Pathobiochemistry (D; 1406V000; 1406V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF,LFPl; en; P,K; 1branch))

2. lékařská fakulta

členství
Garanti studijních programů (Biochemie a patobiochemie (D; 1406V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,LFPl; cs; P,K; 1obor))
Garanti studijních programů (Biochemistry and Pathobiochemistry (D; 1406V000; 1406V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF,LFPl; en; P,K; 1branch))

1. lékařská fakulta

členství
Garanti studijních programů (Biochemie a patobiochemie (D; 1406V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,LFPl; cs; P,K; 1obor))
Garanti studijních programů (Biochemistry and Pathobiochemistry (D; 1406V000; 1406V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF,LFPl; en; P,K; 1branch))