velikost textu

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Pedagogická fakulta

vedoucí (KMDM)
předsedkyně (Komise pro koncepci a kvalitu ve vzdělávání PedFUK)
předsedkyně (Komise pro vědu)
adresa
Pedagogická fakulta UK, M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika (KMDM)
e-mail
nada.vondrova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 249 (KMDM)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 317B
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KMDM)
členství
Oboroví garanti (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika (N; 7504T221; 2 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))
Oboroví garanti (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika (N; 7504T221; 2 roky; PedF; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematics (N; 7504T221; 7504T221; 2 years; PedF; en; P,K; 1branch))

Univerzita Karlova

zástupkyně koordinátora (Rada vědní oblasti Oborové didaktiky)