velikost textu

Ústav asijských studií

UK » FF » Katedry a ústavy » ÚAS

Vedení

ředitel: Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
zástupkyně ředitele: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.

Funkce a agendy

Tajemník pro vědu: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
OBD: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
RIV: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Objednávky: Mgr. Jolana Blažíčková
Smlouvy: Mgr. Jolana Blažíčková
Spisová služba: Mgr. Jolana Blažíčková
Faktury: Mgr. Jolana Blažíčková
Docházka a nepřítomnosti : Mgr. Jolana Blažíčková
Služební cesty: Mgr. Jolana Blažíčková
WhoIs: Mgr. Jolana Blažíčková
Zaměstnanecké mobility : Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
SIS: Mgr. Jolana Blažíčková
SIS: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.