velikost textu

Ústav klinické mikrobiologie

UK » LFHK » KP » ÚKM

Kontakty

Adresa: Fakultní nemocnice, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Email: DyntarovaE@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 833 132
Fax: +420 495 832 019

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
zástupce přednosty pro výuku: MUDr. Miroslav Fajfr, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemnice: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D.
sekretářka: Eva Dyntarová