velikost textu

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

UK » PřF » SGGR » KSGRR

Kontakty

Email: ksgrrsek@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 389

Sídlo

Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
zástupkyně vedoucího: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

Funkce a agendy

tajemník: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
sekretářka: Hana Gregor
sekretářka: Vilma Secová
poradce pro studium: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
poradce pro studium: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
koordinátorka studijního systému: Vladimíra Dzúrová, MBA
koordinátorka studijního systému: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D.
správkyně personální aplikace: Vilma Secová
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏

Popis

Činnost katedry - výuka ve všech třech úrovních studia, rozvoj tří hlavních oborů: sociální geografie a regionální rozvoj, regionální a politická geografie a vzdělávání v geografii, spolupráce s partnerskými evropskými univerzitami zapojenými do programu Erasmus (např. Université ParisIV-Sorbonne, Ludwig-Maxmilian Universität München, Stockholm University, University of Bergen, Uniwersytet Warszawski) a od roku 1994 pravidelná každoroční spolupráce při vzdělávání studentů z Dartmouth College, New Hampshire, USA v rámci tzv. Amerického semestru v Praze - vědecká činnost v rámci základního a aplikovaného výzkumu (10 výzkumných center), řešitelské pracoviště více než dvaceti současných projektů grantových agentůr (GA ČR, VaV, GA UK, IGA apod.), zapojení do aktivit v rámci mezinárodních programů (např. ESPON, Evropských rámcových projektu) a organizací (hl. IGU - International Geographical Union) - rozvíjení četných mezinárodních kontaktů s významnými zahraničními pracovišti, především z EU a USA - popularizace (od roku 1995 pořádání kursů dalšího vzdělávání učitelů, GEOATEST), zázemí pro činnost České geografické společnosti a vydávání časopisů Geografie, Geografické rozhledy a Informace ČGS