velikost textu

II.interní klinika

UK » LFPl » ZPproVaVVč » Kliniky » 2.IK

Kontakty

Adresa: ul. Dr. E. Beneše 13, 301 00 Plzeň, Česká republika
Telefon: +420 377 402 439 [i]
Fax: +420 377 402 374

Sídlo

ul. Dr. E. Beneše 13, 301 00 Plzeň, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
zástupkyně přednosty pro výchovu a vědeckou činnost: doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Stanislava Bartošová
sekretářka: Jana Kličková