velikost textu

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

UK » LFPl » ZPproVaVVč » Kliniky » IK

Kontakty

Telefon: +420 377 402 263 [i]
Fax: +420 377 402 172

Sídlo

ul. Dr. E. Beneše 13, 301 00 Plzeň, Česká republika

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
zástupkyně přednosty: MUDr. Věra Štruncová

Funkce a agendy

sekretářka: Jarmila Šindelářová