velikost textu

doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

přednosta (IK)
adresa
LF UK v Plzni, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny Plzeň, E. Beneše 13, 301 00 Plzeň, Česká republika , LF UK v Plzni, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny Plzeň, 13, 301 00 Plzeň, Česká republika
e-mail
sedlacek@fnplzen.cz (IK)
telefon
+420 377 402 232 (IK)

Univerzita Karlova