velikost textu

Klinika zobrazovacích metod

UK » LFPl » ZPproVaVVč » Kliniky » KZM

Kontakty

Telefon: +420 377 103 433 [i], +420 377 103 436 [i]
Fax: +420 377 103 438

Sídlo

alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
zástupce přednosty: doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.
sekretářka: Lenka Kasalová
sekretářka: Jaroslava Pejřimovská