velikost textu

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » KPDPM

Kontakty

Adresa: Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: detske@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 967 734
Fax: +420 224 911 453, +420 224 923 515

Sídlo

Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
zástupce přednosty: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Funkce a agendy

sekretářka: Blanka Albrechtová
sekretářka: Ing. Eva Oliveriusová