velikost textu

Akademický senát

UK » 3.LF » Statutární orgány » AS

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Email: akademicky.senat@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 267 102 107 [i]

Sídlo

Ruská 87/2411, 100 00 Praha 10, Česká republika

Organizační struktura

Popis

  1. Akademický senát fakulty (dále jen "senát") je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. Členové senátu za svou činnost odpovídají akademické obci. Při výkonu své funkce jsou členové senátu vázáni pouze svým svědomím.
  2. Senát má 32 členů. Počet členů senátu z řad akademických pracovníků a z řad studentů je paritní.
  3. Členy senátu nemohou být rektor, prorektoři, děkan, proděkani a tajemník. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu je tříleté.
  4. Zasedání akademického senátu jsou veřejně přístupná.