velikost textu

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

UK » 1.LF » Vědecko-pedagogická pracoviště » ÚPF

Kontakty

Adresa: U Nemocnice 5, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: patfy@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 965 901, +420 224 965 916
Fax: +420 224 965 916

Sídlo

U Nemocnice 5, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

zástupce přednosty: doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Bc. Klára Jirásková