velikost textu

Centrum vědeckých informací

UK » FSV » Centra » CVI

Vedení

vedoucí vedoucí CVI: PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

Funkce a agendy

koordinátor open access: Mgr. Martin Simota
koordinátorka evidence identifikátorů: Mgr. Michala Sošková
koordinátorka evidence výsledků: Mgr. Michala Sošková