velikost textu

Ústav lékařské biofyziky

UK » LFHK » » FYZIKA

Kontakty

Adresa: Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Email: fyzikas@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 816 247

Vedení

přednosta: prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
zástupce přednosty: doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.

Funkce a agendy

tajemník: MUDr. Vladimír Mašín, Ph.D.
sekretářka: Kateřina Kubečková
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Iva Selke - Krulichová, Ph.D.