velikost textu

Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » Gynekologie

Kontakty

Adresa: Apolinářská 18, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: gynpo@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 912 964, +420 224 967 425
Fax: +420 224 922 545

Sídlo

Apolinářská 18, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. David Cibula, CSc.
zástupce přednosty: prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Jana Urbanová