PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář z počtů I - NLTM034
Anglický název: Seminar on Reckoning I
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Třída: Mat. logika a teorie množin
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: G_I (08.06.2001)
Seminář věnovaný aktuálním výsledkům v teorii množin, Booleových algebrách a obecné topologii. Referují se preprinty a nové články z uvedených oborů a nové výsledky účastníků semináře, diskutují se problémy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: T_KTI (26.05.2008)

Naučit aktuální výsledky z oblasti toerie množin, booleových algeber a topologie. Naučit studenty pracovat a odborným textem a referovat.

Sylabus -
Poslední úprava: G_I (07.03.2005)

Seminář věnovaný aktálním výsledkům v teorii množin, Booleových

algebrách a obecné topologii. Referují se preprinty a nové články z

uvedených oborů a nové výsledky účastníků semináře, diskutují se

problémy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK