PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rané křesťanství - LDOC32
Anglický název: Early Christianity
Zajišťuje: HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 6/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 18 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Úroveň:  
Vysvětlení: Dle ISP.
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
za splnění nejsou body
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Anotace -
Zkouška prověřuje znalost dvou okruhů z raného křesťanství, a sice z vybraných postav raného křesťanství a dílčích problémů. V obou případech je kladen důraz na studentovu hlubokou znalost dílčího tématu a na schopnosti kontextualizovat vybraný problém v prvních čtyřech stoletích křesťanství. Student si může zvolit, kterou část zkoušky vztáhne k vlastnímu předmětu práce a absolvovaným předmětům. Zkouška tak zároveň ověřuje studentovu schopnost propojit vybrané téma ke svému odbornému bádání a jeho orientaci v širších souvislostech raného křesťanství. V obou případech se kromě znalosti tématu prověřuje studentova znalost klasického i moderního bádání a schopnost kritické reflexe různých přístupů ke studiu daného tématu. Témata k vybraným osobám: Pavel ve druhém století, Eirénaios, Tertullianus, Eusebios. Problémy raného křesťanství: Vývoj rituálů, christologie, kánonu.
Poslední úprava: Langer Marketa, ThDr., Ph.D. (09.03.2021)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška sestává z dvou kruhů otázek:

1. Postavy raného křesťanství

2. Problémy raného křesťanství

Látka vychází z prostudované zadané literatury. Zatímco jednotlivé semináře ke čtyřem tematickým celkům raného křesťanství se zaměřují na dílčí otázky, předmět „Rané křesťanství“ tematizuje osobnosti a problémy raného křesťanství v širších souvislostech. Student má povinnost předložit seznam nastudované odborné a pramenné literatury. Zkouška probíhá ústně.

Poslední úprava: Langer Marketa, ThDr., Ph.D. (05.02.2021)
Literatura -
 • BAUER, Walter a Georg STRECKER. Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum. 2., durchges. Aufl. mit einem Nachtrag hrsg. von Georg Strecker. Tübingen: Mohr, 1964.
 • DOWNS, David J. Alms: charity, reward, and atonement in early Christianity. Waco, Texas: Baylor University Press, 2016. ISBN 978-1602589971.
 • EHRMAN, Bart D. Studies in the textual criticism of the New Testament. Boston: Brill, 2006. ISBN 9004150323.
 • GERSON, Lloyd P. (ed.). The Cambridge History of Philosophy in late Antiquity (1). Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0521764407.
 • HENGEL, Martin. Between Jesus and Paul: studies in the earliest history of Christianity. Philadelphia: Fortress Press, 1983. ISBN 0800617207.
 • HOLMES, Michael W. The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations. Grand Rapids: Baker Academic, 2007. ISBN 978-0801034688.
 • KRUGER, Michael J. Canon revisited: establishing the origins and authority of the New Testament books. Wheaton, Ill.: Crossway, 2012. ISBN 978-1433530807.
 • IRENAEUS, von Lyon. Epideixis: Adversus haereses = Darlegung der apostolischen Verkündigung. New York: Herder, 2001. ISBN 3451222256.
 • LITWA, David. HIPPOLYTUS: Refutation of all heresies. Atlanta, Georgia: SBL Press, 2016. ISBN 978-0884140870.
 • ODAHL, Charles M. Constantine and the Christian Empire. New York, NY: Routledge, 2010. ISBN 0203850289.
 • OERTER, Wolf B. a Petr POKORNÝ. Rukopisy z Nag Hammádí. Přeložil Matyáš HAVRDA. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 978-8070218754.
 • WILLIAMS, Michael A. Rethinking "Gnosticism": an argument for dismantling a dubious category. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1996. ISBN 0691011273.
 • YOUNG, Frances M. Biblical exegesis and the formation of Christian culture. New York: Cambridge University Press, 1997. ISBN 0521581532.

Poslední úprava: Langer Marketa, ThDr., Ph.D. (04.02.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK