PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
5 Současné reálie České republiky I. - ACCE00021
Anglický název: 5 Contemporary Czech Life and Institutions I.
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Předmět je určen pro zahraniční studenty, kteří na FF UK přijíždějí na semestrální či dvousemestrální stáže. Úvodní hodiny budou věnovány charakteristice pojmu reálie a jeho vztahu k sociokulturní kompetenci mluvčího. Výuka v ZS bude věnována především tzv. zeměvědným poznatkům, tj. geografii České republiky, obyvatelstvu, hospodářství, zemědělství, terciální sféře, ale i životnímu stylu a české kultuře.

V případě uzavření školy z důvodu koronavirové pandemie bude výuka vedena distanční formou prostřednictvím elektronických médií (ZOOM, MOODLE, e-mail).

Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (20.09.2020)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní charakteristikou České republiky a zároveň i rozšířit slovní zásobu studentů v daných oblastech.

Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (03.09.2018)
Podmínky zakončení předmětu -

Předmět bude zakončen písemným testem. Student v průběhu semestru odevzdá seminární práci.

V případě distanční výuky studenti získají zápočet, pokud vyučujícímu zašlou minimálně 80 % správně vyplněných pracovních listů a pokud odevzdají další úkoly, které jim budou zadány.

 

Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (08.09.2020)
Literatura

Hasil: Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace

Hasil, Hasilová: Z tradic české kultury

Hasil, Hasilová: Čtení o České republice

Kuklík, Hasil: Výbor z textů k dějinám českého myšlení

Cvejnová: Co chcete vědět o České republice

Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (03.09.2018)
Metody výuky -

výkladová metoda

brainstorming

diskuse

práce s textem

čtení odborných textů

samostudium

Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (24.09.2019)
Vstupní požadavky -

Znalost českého jazyka na komunikační úrovni B1 dle SERR - úroveň 3, 4, 5 kurzů pro stážisty a postgraduanty. 

Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (24.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK