PředmětyPředměty(verze: 835)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail ABO500129 Jazykové komunity v České republice letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINE406M Lingvistické předměty Erasmus Sheffield letní letní s.:5/5 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP101B Jazyk a kognice zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP102B Metody lingvistického výzkumu letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP103B Základy fonetiky a fonologie zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP104B Úvod do lingvistické analýzy letní letní s.:3/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP105B Jazyky světa letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP106B Morfologie zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP107B Lexikální sémantika zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP109B Historická lingvistika letní letní s.:2/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP110B Pragmatika zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP111B Sociolingvistika letní letní s.:2/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP112B Bakalářský seminář I letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP113B Bakalářský seminář II zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP202M Lingvistická typologie zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP203M Kognitivní lingvistika letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP204M Empirické metody v gramatické analýze letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP205M Kapitoly z dějin moderní lingvistiky zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP206M Magisterský seminář zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP207M Diplomový seminář letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINUVOD1 Úvod do lingvistiky oba 2/0 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINUVOD2 Seminář k úvodu do lingvistiky letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINUVOD3 Rozšířený seminář k úvodu do lingvistiky letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV152B Korpusová lingvistika - úvod zaměřený na češtinu oba 0/2 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV153B Korpusová lingvistika - úvod zaměřený na angličtinu oba 0/2 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV303M Aktuální otázky sociolingvistiky oba 0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV314M Obecné zákonitosti v textech oba 0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV351M Seminář terénního výzkumu romštiny letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV353B Statistické metody v lingvistickém výzkumu I letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV354M Statistické metody v lingvistickém výzkumu II zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV355B Statistika (nejen s R) pro korpusovou a kvantitativní lingvistiku letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV356B Programování pro korpusovou lingvistiku zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV359M Korpusy mluveného jazyka oba 0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV363B Transkripce pro mluvený korpus ČNK oba 0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV364M Vytváření diachronního korpusu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV368B Programování pro korpusovou lingvistiku II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV406M Lingvistická antropologie zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV411B Human Language and Mind (Bc.) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV412M Linguistic anthropology zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV415B Human Language and Mind - Thinking and speaking (NMgr.) oba 1/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV416B Četba ze současné psycholingvistiky letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV417B Experimentální výzkum jazyka a psycholingvistiky: projektový seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV451M Konstrukční gramatika letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV456B Approaches to Language and Its Use letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV501B Jazykové komunity letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV502B Konverzační analýza oba 1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV503B Analýza diskurzu letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV507M Multilingualism zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV508B Language management zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV553B Indoevropeistika pro filology oba 2/0 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV601B Fyziologická fonetika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV602B Základy akustiky řeči zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV603M Akustika řeči letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV605B Základy fonologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV606M Fonologie zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV607B Základy prozodie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV608B Fonetické redukce ve spontánní řeči zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV610B Aplikace ve fonetickém výzkumu letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV651M Matematická lingvistika I zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV652M Matematická lingvistika II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV653M Deklarativní popis češtiny I zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV654M Deklarativní popis češtiny II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV655M Automatické zpracování textových dat letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV703B Arabština pro lingvisty zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV918D Inkubátor projektů zaměřených na jazykovou dokumentaci zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV919B Applied linguistic research in the legal domain and beyond letní letní s.:0/4 Z [HS] 21-ULING 11210
detail ALINV920B Language and age: teasing apart the chronological, the social, and the biological letní letní s.:0/4 Z [HS] 21-ULING 11210
detail ALINV921B Examining early language comprehension: online and offline methods letní letní s.:0/4 Z [HS] 21-ULING 11210
detail ALINV922B Visualisation of Linguistic Networks (not only) in Gephi letní letní s.:0/4 Z [HS] 21-ULING 11210
detail AXKOLSPE06 Multimodální analýza jazykových dat letní letní s.:0/0 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail AXOLDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLKON01 Doktorský seminář 1 (I–II) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLKON02 Doktorský seminář 2 (III-IV) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLKON03 Doktorský seminář 3 (V-VI) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLSPE03 Slovosled a aktuální členění v typologické perspektivě zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLSPE04 Funkční lingvistika zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLSPE05 Jazykové poruchy zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK