PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail ALINP105B Jazyky světa letní letní s.:1/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINP107B Lexikální sémantika zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINP109B Historická lingvistika letní letní s.:2/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINP110B Pragmatika zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINP111B Sociolingvistika letní letní s.:2/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINP114B Jazyk a kognice zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINP115B Základy fonetiky a fonologie zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINP116B Úvod do lingvistické analýzy letní letní s.:2/2, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINP117B Morfologie zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINP118B Syntax and semantics letní letní s.:2/2, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINP119B Introduction to Psycholinguistics letní letní s.:2/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINP120B Grammaticalization letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINP121B Bakalářský seminář zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINP208M Current approaches in linguistics zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINP209M Advanced topics in grammaticalization zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINP210M Diplomový seminář letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINUVOD1 Úvod do lingvistiky oba 2/0, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV314M Obecné zákonitosti v textech oba 0/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV315M Aktuální otázky sociolingvistiky oba 0/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV353B Statistické metody v lingvistickém výzkumu I letní letní s.:1/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV354M Statistické metody v lingvistickém výzkumu II zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV355B Statistika (nejen s R) pro korpusovou a kvantitativní lingvistiku letní letní s.:2/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV359M Korpusy mluveného jazyka oba 0/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV360M Korpusová lexikografie oba 0/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV363B Transkripce pro mluvený korpus ČNK oba 0/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV368B Programování pro korpusovou lingvistiku II letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV374B Logika v souvislostech a aplikacích letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV375M Statistické metody v lingvistickém výzkumu II zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV376M Statistika (nejen s R) pro korpusovou a kvantitativní lingvistiku letní letní s.:2/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV377M Transkripce pro mluvený korpus ČNK oba 0/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV378M Korpusy mluveného jazyka oba 0/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV379M Lingvistická teorie a gramatické formalismy letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV380M Logika v souvislostech a aplikacích letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV382M Hands-on psycholinguistics project letní letní s.:1/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV412M Linguistic anthropology zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV420B Introduction to Language Biology and Psychophysiology zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV421B Language acquisition zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV424M Psycholinguistics zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV425M Language acquisition zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV427M Kognitivní lingvistika letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV429M Osvojování jazyka letní letní s.:1/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV433M Multimodální komunikace zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV501B Jazykové komunity letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV502B Konverzační analýza oba 1/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV507M Multilingualism zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV508B Language management letní letní s.:1/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV511B Discourse Analysis zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV514M Multilingualism zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV515M Jazykové komunity letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV516M Language management letní letní s.:1/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV601B Fyziologická fonetika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV602B Základy akustiky řeči zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV603M Akustika řeči letní letní s.:1/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV605B Základy fonologie letní letní s.:1/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV606M Fonologie zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV607B Základy prozodie letní letní s.:1/1, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV612B Segmentace a transkripce řečového signálu letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV613M Segmentace a transkripce řečového signálu letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV651M Matematická lingvistika I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV652M Matematická lingvistika II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV653M Deklarativní popis češtiny I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV654M Deklarativní popis češtiny II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV655M Automatické zpracování textových dat letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV701B Romština pro lingvisty zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV702B Kečuánština pro lingvisty letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV703B Arabština pro lingvisty letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV704B Turečtina pro lingvisty zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail ALINV903B Příprava úloh pro Českou lingvistickou olympiádu zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 21-ULING 11210 ne ne
detail AXKOLSPE06 Multimodální analýza jazykových dat zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLDIS02 Komentovaná rešerše k tématu disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLDIS03 Teze disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLDIS04 Kapitoly z disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLDOS01 Doktorandský seminář I zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLKON01 Doktorský seminář 1 (I–II) zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLKON02 Doktorský seminář 2 (III-IV) zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLKON03 Doktorský seminář 3 (V-VI) zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLOAK09 Odborná publikace zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLOAK10 Další odborné aktivity zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLOAK11 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLSPE03 Slovosled a aktuální členění v typologické perspektivě zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLSPE04 Funkční lingvistika zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLSPE05 Jazykové poruchy zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLSPE06 Biologie jazyka: neurální zpracování a genetika zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLSPE07 Psycholingvistika: zpracováná jazyka u dospělých zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLSPE08 Kontaktová lingvistika zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLSPE09 Oborová zkouška z předmětů užší specializace – Lingvistická typologie zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLSPE10 Metody terénního výzkumu jazyka zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLSPE11 Specializovaná zkouška 1 zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLSPE12 Specializovaná zkouška 2 zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLSPE13 Sémantika a pragmatika zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXOLTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-ULING 11210 ne ne
detail AXSFSPE27 Language management zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 21-ULING 11210 ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK