PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail ACCE00001 1 Jazykový kurs češtiny I. zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00006 2 Ústní a písemné vyjadřování v češtině I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00011 3 Ústní a písemné vyjadřování v češtině I. zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00014 4 Ústní a písemné vyjadřování I. zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00023 3,4,5 vol Kapitoly z české historie a kultury I. zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00046 3 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00050 3 Ústní a písemné vyjadřování v češtině II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00053 2 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00057 4 Ústní a písemné vyjadřování II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00060 4, 5 Vybrané kapitoly z české gramatiky II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00073 3,4,5 vol Běžně mluvená čeština II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00076 2 Ústní a písemné vyjadřování II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00079 2 Jazykový kurs češtiny II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00084 1 Jazykový kurs češtiny II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00096 4,5 WRILAB - odborné psaní A zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00104 3,4,5 vol Korektivní výslovnost pro cizince B I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00108 1, 2 vol Korektivní výslovnost češtiny pro cizince A II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00110 3,4,5 vol Korektivní výslovnost češtiny pro cizince B II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00113 3,4,5 vol Bohemistický divadelní seminář I oba 0/4, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00115 2 Jazykový kurz češtiny I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00116 3 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00117 4, 5 Vybrané kapitoly z české gramatiky I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00118 2 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00125 1,2 vol Korektivní výslovnost pro cizince A I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00127 4 Základy české slovotvorby I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00131 4 Základy české slovotvorby II. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00150 3 Poslechová a konverzační cvičení v češtině I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00151 1 Gramatická cvičení v českém jazyce I zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00152 3 Poslechová a konverzační cvičení v češtině II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00156 5 Interpretace českých literárních textů zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00160 5 Poslechová a konverzační cvičení v češtině II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00161 1 Gramatická cvičení v českém jazyce II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00162 5 Vybrané kapitoly z české gramatiky II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00163 Čeština pro cizince a pro krajany B2, C1 zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00165 Kompenzační cvičení pro Asiaty II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACCE00166 4, 5 Kapitoly z kognitivní a kulturní lingvistiky letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110001 Česká ortografie pro cizince I zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110003 Wrilab I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110004 Přehled českých dějin zimní zimní s.:2/1, Z [HT]
letní s.:2/1, Zk [HT]
21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110005 Čtení z moderních českých dějin zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110006 Úvod do studia jazykovědné bohemistiky zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110007 Čeština ve světě zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110008 Praktická cvičení z lexikologie zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110009 Jazyková cvičení gramatická zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110012 Interpretace českých literárních textů zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110018 Seminář k úvodu do literární vědy zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110019 Fonetika a fonologie češtiny I zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110020 Fonetika a fonologie češtiny II letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110021 Morfologie češtiny I letní letní s.:1/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110022 Morfologie češtiny II zimní zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110023 Lexikologie zimní zimní s.:2/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110024 Vývoj jazyka a nástin dialektologie letní letní s.:2/1, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110025 Syntax I letní letní s.:1/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110026 Syntax II zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110027 Lexikální sémantika letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110028 Stylistika (variantnost češtiny) letní letní s.:1/0, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110029 Stylistika a analýza textu letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110031 Česká kultura a literatura 19. stol. I zimní zimní s.:2/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110032 Česká kultura a literatura 19. stol. II letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110033 Česká kultura a literatura 20. stol. do současnosti I zimní zimní s.:2/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110034 Česká kultura a literatura 20. stol. do současnosti II letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110035 Interpretace současných českých literárních textů oba 0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110036 České reálie letní letní s.:1/1, Z+Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110037 Bakalářský seminář letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110039 Vybrané problémy české morfologie letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110040 Vybrané problémy české syntaxe zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110041 Základy české frazeologie a idiomatiky letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110044 Approaches to Language and Its Use zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110060 Praktická cvičení z morfologie A letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110061 Praktická cvičení z české syntaxe letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110063 Jevištní tvar jako prostředek výuky oba 0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110067 Historická geografie středoevropského prostoru letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110068 Proměny jazyka a česká literatura zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110069 Čeština v korpusech letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110070 Překladová cvičení letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110074 Tématická literární exkurze oba 2/0, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC110081 Vybrané kapitoly z dějin české hudby letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500042 Diplomový seminář I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500097 Typologie současných slovanských jazyků I zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500098 Současná jazyková situace ve slovanských jazycích v porovnání s češtinou letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500099 Gramatika a sémantika letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500100 Kultura mluveného projevu letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500101 Teoretické a praktické problémy českého jazyka gramatické I zimní zimní s.:1/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500102 Teoretické a praktické problémy českého jazyka gramatické II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500103 Teoretické a praktické problémy českého jazyka lexikální a stylistické I zimní zimní s.:1/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500104 Teoretické a praktické problémy českého jazyka lexikální a stylistické II letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500105 Frazeologie a idiomatika češtiny zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500106 Úvod do literární historie a estetiky: metodologie, koncepty a teorie 19. a 20. století zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500107 Úvod do literární teorie: teoretické myšlení o literatuře a umění 19. a 20. století letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500108 Vybrané problémy české kultury a literatury 19. století zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500109 Vybrané problémy české kultury a literatury 20. století letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500110 Česká kultura od roku 1939 do současnosti letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500111 Současné reálie České republiky zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500112 Diplomový seminář II - literatura a reálie letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500113 Diplomový seminář II - jazyk letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500115 Četba lingvistických textů letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500116 Běžně mluvená čeština oba 0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500117 WriLab I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500121 Čtení z české literatury 19. století zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500122 Čtení z české literatury 20. století letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500124 Tematicka literární exkurze letní letní s.:0/0, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500125 Úvod do práce s jazykovými korpusy zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500126 Gramaticko-lexikální cvičení založená na korpusu letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500127 Idiomatika a frazeologie v korpusu letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500129 Jazykový workshop letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500133 Tematická exkurze I zimní zimní s.:0/0, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500134 Tematická exkurze II letní letní s.:0/0, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500138 Bohemistický seminář I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACC500140 Korpusová analýza žákovských textů zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN100301 Úvod do lingvistiky znakových jazyků zimní zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN100302 Sluch a hluchota zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN100303 Komunita, kultura a historie neslyšících letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN100304 Vzdělávání a neslyšící 1 zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN100305 Bohemistická propedeutika 1 zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN100306 Vzdělávání a neslyšící 2 letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN100307 Úvod do kognitivní a kulturní lingvistiky letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN100309 Úvod do psycholingvistiky letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN100310 Základy tlumočení a překladu pro neslyšící letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN100311 Struktura a fungování znakových jazyků letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN100312 Bohemistická propedeutika 2 letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN100313 Fonetika a fonologie znakových jazyků zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN100314 Gramatika znakových jazyků zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN100317 Lexikologie znakových jazyků zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN100318 Historie a současnost lexikografie znakových jazyků letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN100319 Bakalářský seminář oba 0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN100321 Gesta a znakové jazyky v dějinách západního filozofického myšlení letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN101000 Český znakový jazyk I zimní zimní s.:0/4, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN101001 Český znakový jazyk II letní letní s.:0/4, Z+Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN101002 Český znakový jazyk III zimní zimní s.:0/4, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN101003 Český znakový jazyk IV letní letní s.:0/4, Z+Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN101004 Český znakový jazyk V zimní zimní s.:0/4, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN101005 Český znakový jazyk VI letní letní s.:0/4, Z+Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN102000 Český znakový jazyk pro tlumočníky III zimní zimní s.:0/4, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN102001 Český znakový jazyk pro tlumočníky IV letní letní s.:0/4, Z+Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN102002 Český znakový jazyk pro tlumočníky V zimní zimní s.:0/4, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN102003 Český znakový jazyk pro tlumočníky VI letní letní s.:0/4, Z+Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN102004 Český znakový jazyk I zimní zimní s.:0/4, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN102005 Český znakový jazyk II letní letní s.:0/4, Z+Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN103004 Doplňková čeština V zimní zimní s.:0/4, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN103005 Doplňková čeština VI letní letní s.:0/4, Z+Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN104002 Neslyšící děti a jazykový vývoj letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN105000 Osvojování a vývoj prvního jazyka, jazykové poruchy zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN105001 Metody vzdělávání neslyšících dětí jako konsekvent pohledů na hluchotu letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN105002 Úvod do sociální práce letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN105003 Komunikační systémy neslyšících a alternativní a augmentativní komunikace zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN105004 Vzdělávání jako systém: Obecná didaktika a metodika zimní zimní s.:0/4, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN105005 Jazykové vzdělávání neslyšících letní letní s.:1/1, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN105006 Neslyšící a gramotnost letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN105007 Pedagogická praxe oba 0/0, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN106000 Základy teorie tlumočení zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN106001 Tlumočnická propedeutika zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN106002 Techniky tlumočení a překladu pro neslyšící letní letní s.:0/4, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN106003 Základy teorie překladu zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN106004 Překladatelská propedeutika zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN106005 Tlumočnické laboratoře letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN106006 Praktické tlumočnické a překladatelské situace a dilemata letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN106007 Tlumočnická a překladatelská praxe oba 0/0, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN300300 PVS/VS Vybrané otázky sociální práce s akcentem na komunitu Neslyšících letní letní s.:0/0, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN300384 PVS/VS Konverzace v ČZJ V zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN300389 PVS/VS Konverzace v ČZJ III zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN300390 PVS/VS Konverzace v ČZJ IV letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN300443 PVS/VS Psaná čeština českých neslyšících letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN300491 PVS/VS Cvičení z ČZJ I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN300492 PVS/VS Konverzace v ČZJ VI letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN300555 PVS/VS Deaf Studies Abroad letní letní s.:0/0, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN300807 PVS/VS Úvod do romistiky a romštiny (online) zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN300818 PVS/VS Konverzace v ČZJ III pro tlumočníky zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN300825 PVS/VS Konverzace v ČZJ IV pro tlumočníky letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN300838 PVS/VS Konverzace v ČZJ V pro tlumočníky zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN300839 PVS/VS Konverzace v ČZJ VI pro tlumočníky letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN300850 PVS/VS Rostliny pohledem etnolingvistiky a kognitivní poetiky zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN300851 PVS/VS Zdraví a nemoc v perspektivě etnolingvistiky zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN300852 PVS/VS Problematika hluchoty: Aktuální otázky (podzim 2023) zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350356 PVS/VS Vzdělávání a neslyšící 1 zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350357 PVS/VS Vzdělávání a neslyšící 2 letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350358 PVS/VS Bohemistická propedeutika 1 zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350359 PVS/VS Bohemistická propedeutika 2 letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350360 PVS/VS Úvod do kognitivní a kulturní lingvistiky letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350362 PVS/VS Úvod do psycholingvistiky letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350363 PVS/VS Základy tlumočení a překladu pro neslyšící letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350366 PVS/VS Úvod do práce s jazykovými korpusy zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350369 PVS/VS Osvojování a vývoj prvního jazyka, jazykové poruchy zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350370 PVS/VS Metody vzdělávání neslyšících dětí jako konsekvent pohledů na hluchotu letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350371 PVS/VS Neslyšící děti a jazykový vývoj letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350372 PVS/VS Úvod do sociální práce letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350373 PVS/VS Komunikační systémy neslyšících a alternativní a augmentativní komunikace zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350374 PVS/VS Tlumočnická propedeutika zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350375 PVS/VS Techniky tlumočení a překladu pro neslyšící letní letní s.:0/4, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350380 PVS/VS Vzdělávání jako systém: Obecná didaktika a metodika zimní zimní s.:0/4, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350381 PVS/VS Jazykové vzdělávání neslyšících letní letní s.:1/1, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350382 PVS/VS Neslyšící a gramotnost letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350384 PVS/VS Základy teorie tlumočení zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350385 PVS/VS Základy teorie překladu zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350386 PVS/VS Překladatelská propedeutika zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350387 PVS/VS Tlumočnické laboratoře letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN350388 PVS/VS Praktické tlumočnické a překladatelské situace a dilemata letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN500210 Kulturní lingvistika, etnolingvistika a komunity neslyšících zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN500211 Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu I. zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN500212 Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu II. letní letní s.:1/1, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN500213 Čeština a český znakový jazyk jako první a druhý jazyk: Metodika a didaktika výuky I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN500214 Čeština a český znakový jazyk jako první a druhý jazyk: Metodika a didaktika výuky II letní letní s.:1/1, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN500218 Český znakový jazyk – lektorská cvičení IV letní letní s.:0/4, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN500555 Diplomový seminář oba 0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail ACN510017 Český znakový jazyk – lektorská cvičení III zimní zimní s.:0/4, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail AMLV00042 Korpusy mluveného jazyka oba 0/2, Z [HT] 21-UBN 11210 ne ne
detail A300350 Zkouška z češtiny jako cizího jazyka – B2 oba 0/0, Zk [HT] 21-UBN 11210 ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK