PředmětyPředměty(verze: 908)
Vyučované předměty, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 41-CM OX Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola 120
detail 41-KAJL OX Katedra anglického jazyka a literatury 903
detail 41-KTV OX Katedra tělesné výchovy 954
detail 41-KVV OX Katedra výtvarné výchovy 1214
detail 41-STUD OX Studijní oddělení 312
detail 41-KPSY OX Katedra psychologie 1296
detail 41-KRL OX Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 408
detail 41-OVC OX Oddělení pro vědeckou činnost 6
detail 41-KBES OX Katedra biologie a environmentálních studií 987
detail 41-KSP OX Katedra speciální pedagogiky 1801
detail 41-UPRPS OX Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 86
detail 41-KCJL OX Katedra českého jazyka a katedra české literatury 1
detail 41-KOVF OX Katedra občanské výchovy a filosofie 771
detail 41-KPG OX Katedra pedagogiky 2349
detail 41-KG OX Katedra germanistiky 749
detail 41-SPP OX Středisko pedagogické praxe 1
detail 41-UVRV OX Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 135
detail 41-KCL OX Katedra české literatury 385
detail 41-KDDD OX Katedra dějin a didaktiky dějepisu 644
detail 41-KFJL OX Katedra francouzského jazyka a literatury 524
detail 41-KMDM OX Katedra matematiky a didaktiky matematiky 1271
detail 41-CUR OE Centrum ucelené rehabilitace 1
detail 41-KCHDCH OX Katedra chemie a didaktiky chemie 367
detail 41-KCJ OX Katedra českého jazyka 577
detail 41-KHV OX Katedra hudební výchovy 1746
detail 41-KITTV OX Katedra informačních technologií a technické výchovy 1286
detail 41-KPPP OX Katedra preprimární a primární pedagogiky 718
detail 41-KVCJ OX Kabinet výuky cizích jazyků 39
detail 41-DEKAN OX Děkanát 17
detail 41-KAMV OX Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 395
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK