PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail NJSF006 Praktikum jaderné fyziky letní letní s.:0/4 KZ [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF007 Speciální praktikum jaderné fyziky zimní zimní s.:0/5 KZ [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF008 Biologické účinky ionizujícího záření letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF014 Úvod do kvantové teorie pole zimní zimní s.:3/1 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF024 Jaderné analytické metody zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF025 Elektronika pro jaderné fyziky letní letní s.:2/1 KZ [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF026 Experimentální metody jaderné fyziky zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF030 Kvantová teorie pole při konečné teplotě letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF031 Klasický a kvantový chaos letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF035 Seminář aplikované jaderné fyziky letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF036 Použití počítačů ve fyzice letní letní s.:0/2 KZ [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF037 Mikroskopická teorie jádra letní letní s.:4/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF038 Teorie jádra a jaderných reakcí II zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF041 Experimentální a aplikovaná jaderná fyzika zimní zimní s.:4/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF042 Praktická kvantová teorie pole letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF043 Matematické metody kvantové teorie I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF044 Matematické metody kvantové teorie II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF047 Vybrané partie z teorie superstrun letní letní s.:2/1 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF050 Použití PC v laboratorní praxi zimní zimní s.:1/2 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF054 Vybrané partie z kvantové teorie pole letní letní s.:2/1 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF056 Problém mnoha těles ve struktuře jádra zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF057 Od hledání půvabu za standardní model letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF058 Jaderné reakce s těžkými ionty zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF059 Kvantová fyzika pro nefyziky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF060 Kvantová teorie pole I zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF061 Kvantová teorie pole II letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF063 Vybrané partie ze subjaderné fyziky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF064 Fyzika atomového jádra zimní zimní s.:3/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF065 Fyzika elementárních částic I letní letní s.:3/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF066 Experimentální metody subjaderné fyziky zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF067 Automatizace experimentu zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF068 Kvantová teorie pole I zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF069 Kvantová teorie pole II letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF070 Urychlovače nabitých částic zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF071 Úvod do supersymetrie zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF072 Elektroslabé interakce II zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF073 Experimentální prověrka standardního modelu letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF074 Experimentální prověrka standardního modelu II zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF075 Detektory pro fyziku vysokých energií zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF076 Fyzika elementárních částic II zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF077 Praktická fyzika vysokých energií zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF079 Kvantová teorie pole III zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF080 Pravděpodobnost a stochastické procesy ve fyzice částic zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF081 Software a zpracování dat ve fyzice částic I letní letní s.:1/1 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF082 Vybrané partie teorie kvantovaných polí I zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF083 Vybrané partie teorie kvantovaných polí II letní letní s.:3/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF084 Chirální symetrie silných interakcí letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF085 Základy teorie elektroslabých interakcí letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF086 Kvarky, partony a kvantová chromodynamika letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF087 Laboratorní práce I zimní zimní s.:0/3 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF088 Laboratorní práce II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF091 Seminář částicové a jaderné fyziky I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF092 Seminář částicové a jaderné fyziky II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF093 Relativistický popis jaderných systémů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF094 Kvantová mechanika I zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF095 Kvantová mechanika II letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF100 Vybrané partie z teorie pole zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF101 Polovodičové detektory v jaderné a subjaderné fyzice. zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF102 Jaderná astrofyzika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF103 Experimentální metody jaderné a částicové fyziky letní letní s.:3/1 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF105 Fyzika elementárních částic zimní zimní s.:3/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF107 Statistická jaderná fyzika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF108 Statistická jaderná fyzika II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF109 Software a zpracování dat ve fyzice částic II zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF110 Seminář fyzikální olympiády I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF111 Seminář fyzikální olympiády II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF112 Jaderné procesy ve vesmíru zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF113 Statistické aspekty jaderné fyziky zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF114 Kvantové teorie pole - elektrodynamika letní letní s.:3/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF115 Urychlovače částic zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF117 Chaos v klasické a kvantové mechanice letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF118 Aplikace jaderné fyziky letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF119 Kvantová chromodynamika letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF120 Standardní model elektroslabých interakcí letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF121 Experimentální testy standardního modelu zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF122 Pokročilé partie teorie kvantovaných polí I zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF123 Pokročilé partie teorie kvantovaných polí II letní letní s.:3/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF124 Úvod do teorie efektivních lagrangiánů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF125 Seminář teoretické částicové fyziky I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF126 Seminář teoretické částicové fyziky II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF127 Úvod do fyziky relativistických jaderných srážek zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF128 Extrémní stavy hmoty zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF129 Pokročilé koncepty symetrie letní letní s.:2/2 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF130 Kosmické záření letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF131 Difrakce v částicové fyzice zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF132 Teorie nanoskopických systémů I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF133 Teorie nanoskopických systémů II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF134 Částice a pole I zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF136 Částice a pole II letní letní s.:2/2 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF137 Kalibrační teorie letní letní s.:2/2 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF138 Neuronové sítě v částicové fyzice zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF139 Částicová fyzika za standardním modelem I zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF140 Částicová fyzika za standardním modelem II letní letní s.:2/1 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF141 Zpracování experimentálních dat letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF142 Teorie grup a algeber v částicové fyzice letní letní s.:2/1 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF143 Statistické metody ve fyzice vysokých energií zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF145 Kvantová teorie pole I zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF146 Kvantová teorie pole II letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF147 Scattering methods for nuclear and condensed matter research letní letní s.:3/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF148 Proseminář z jaderné a částicové fyziky zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF151 Seminář částicové a jaderné fyziky V zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF152 Seminář částicové a jaderné fyziky VI letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF155 Seminář teoretické částicové fyziky III zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF156 Seminář teoretické částicové fyziky IV letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF157 Fyzika máločásticových jaderných systémů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF158 Úvod do počítačové jaderné fyziky zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF159 Fyzika urychlovačů částic zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF160 Moderní metody v teorii rozptylových amplitud zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF191 Seminář částicové a jaderné fyziky III zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF192 Seminář částicové a jaderné fyziky IV letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF193 Kolektivní dynamika mnohočásticových systémů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF194 Aktuální problémy jaderné fyziky letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF195 Silná interakce při vysokých energiích zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF196 Teorie jaderných reakcí zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NJSF197 Kvantová teorie – vybraná témata letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NOFY045 Kvantová mechanika I zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NOFY046 Kvantová mechanika II letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-UCJF 11320
detail NUFY058 To snad nemyslíte vážně, pane učiteli letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-UCJF 11320
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK