PředmětyPředměty(verze: 830)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 32-AUUK NF Astronomický ústav UK 32
detail 32-#PRX N#EXT Blíže nespecifikované praxe 4
detail 32-FUUK NF Fyzikální ústav UK 86
detail 32-IUUK NI Informatický ústav Univerzity Karlovy 24
detail 32-KVOF NF Kabinet výuky obecné fyziky 73
detail 32-KA NM Katedra algebry 91
detail 32-KAM NI Katedra aplikované matematiky 60
detail 32-KDF NF Katedra didaktiky fyziky 103
detail 32-KDM NM Katedra didaktiky matematiky 89
detail 32-KDSS NI Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů 39
detail 32-KFA NF Katedra fyziky atmosféry 88
detail 32-KFKL NF Katedra fyziky kondenzovaných látek 117
detail 32-KFM NF Katedra fyziky materiálů 41
detail 32-KFNT NF Katedra fyziky nízkých teplot 44
detail 32-KFPP NF Katedra fyziky povrchů a plazmatu 90
detail 32-KG NF Katedra geofyziky 74
detail 32-KCHFO NF Katedra chemické fyziky a optiky 118
detail 32-KJP N5 Katedra jazykové přípravy 71
detail 32-KMF NF Katedra makromolekulární fyziky 64
detail 32-KMA NM Katedra matematické analýzy 72
detail 32-KNM NM Katedra numerické matematiky 42
detail 32-KPMS NM Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky 128
detail 32-KSI NI Katedra softwarového inženýrství 62
detail 32-KSVI NI Katedra softwaru a výuky informatiky 71
detail 32-KTV N5 Katedra tělesné výchovy 9
detail 32-KTIML NI Katedra teoretické informatiky a matematické logiky 83
detail 32-MUAV NAV Matematický ústav AV ČR, v.v.i. 7
detail 32-MUUK NM Matematický ústav UK 59
detail 32-SISAL NI Středisko informatické sítě a laboratoří 10
detail 32-STUD ND Studijní oddělení 68
detail 32-UCJF NF Ústav částicové a jaderné fyziky 82
detail 32-UFAL NI Ústav formální a aplikované lingvistiky 48
detail 32-UTF NF Ústav teoretické fyziky 56
detail 32-UTIAAV NAV Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK