PředmětyPředměty(verze: 895)
Vyučované předměty, akademický rok 2021/2022
  
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 32-UIAV NAV Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. 1
detail 32-IUUK NI Informatický ústav Univerzity Karlovy 55
detail 32-KMF NF Katedra makromolekulární fyziky 83
detail 32-KTIML NI Katedra teoretické informatiky a matematické logiky 130
detail 32-UTIAAV NAV Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. 2
detail 32-KCHFO NF Katedra chemické fyziky a optiky 169
detail 32-KFKL NF Katedra fyziky kondenzovaných látek 111
detail 32-SISAL NI Středisko informatické sítě a laboratoří 11
detail 32-STUD ND Studijní oddělení 168
detail 32-FUUK NF Fyzikální ústav UK 119
detail 32-KAM NI Katedra aplikované matematiky 107
detail 32-KDSS NI Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů 54
detail 32-KFNT NF Katedra fyziky nízkých teplot 57
detail 32-KFPP NF Katedra fyziky povrchů a plazmatu 106
detail 32-KJP N5 Katedra jazykové přípravy 83
detail 32-KA NM Katedra algebry 160
detail 32-KFA NF Katedra fyziky atmosféry 107
detail 32-KPMS NM Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky 162
detail 32-MUUK NM Matematický ústav UK 75
detail 32-UTF NF Ústav teoretické fyziky 73
detail 32-KDF NF Katedra didaktiky fyziky 260
detail 32-KG NF Katedra geofyziky 91
detail 32-KMA NM Katedra matematické analýzy 148
detail 32-KNM NM Katedra numerické matematiky 61
detail 32-KSI NI Katedra softwarového inženýrství 73
detail 32-KTV N5 Katedra tělesné výchovy 9
detail 32-KVOF NF Kabinet výuky obecné fyziky 183
detail 32-MUAV NAV Matematický ústav AV ČR, v.v.i. 19
detail 32-AUUK NF Astronomický ústav UK 37
detail 32-KFM NF Katedra fyziky materiálů 57
detail 32-UCJF NF Ústav částicové a jaderné fyziky 120
detail 32-#PRX N#EXT Blíže nespecifikované praxe 4
detail 32-KDM NM Katedra didaktiky matematiky 152
detail 32-KSVI NI Katedra softwaru a výuky informatiky 104
detail 32-UFAL NI Ústav formální a aplikované lingvistiky 68
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK