PředmětyPředměty(verze: 825)
Vyučované předměty, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 32-AUUK NF Astronomický ústav UK 32
detail 32-#PRX N#EXT Blíže nespecifikované praxe 4
detail 32-FUUK NF Fyzikální ústav UK 84
detail 32-IUUK NI Informatický ústav Univerzity Karlovy 22
detail 32-KVOF NF Kabinet výuky obecné fyziky 72
detail 32-KA NM Katedra algebry 95
detail 32-KAM NI Katedra aplikované matematiky 59
detail 32-KDF NF Katedra didaktiky fyziky 101
detail 32-KDM NM Katedra didaktiky matematiky 89
detail 32-KDSS NI Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů 39
detail 32-KFA NF Katedra fyziky atmosféry 76
detail 32-KFKL NF Katedra fyziky kondenzovaných látek 119
detail 32-KFM NF Katedra fyziky materiálů 44
detail 32-KFNT NF Katedra fyziky nízkých teplot 43
detail 32-KFPP NF Katedra fyziky povrchů a plazmatu 87
detail 32-KG NF Katedra geofyziky 74
detail 32-KCHFO NF Katedra chemické fyziky a optiky 114
detail 32-KJP N5 Katedra jazykové přípravy 71
detail 32-KMF NF Katedra makromolekulární fyziky 64
detail 32-KMA NM Katedra matematické analýzy 71
detail 32-KNM NM Katedra numerické matematiky 41
detail 32-KPMS NM Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky 128
detail 32-KSI NI Katedra softwarového inženýrství 61
detail 32-KSVI NI Katedra softwaru a výuky informatiky 69
detail 32-KTV N5 Katedra tělesné výchovy 9
detail 32-KTIML NI Katedra teoretické informatiky a matematické logiky 83
detail 32-MUAV NAV Matematický ústav AV ČR, v.v.i. 10
detail 32-MUUK NM Matematický ústav UK 51
detail 32-SISAL NI Středisko informatické sítě a laboratoří 11
detail 32-STUD ND Studijní oddělení 36
detail 32-UCJF NF Ústav částicové a jaderné fyziky 80
detail 32-UFAL NI Ústav formální a aplikované lingvistiky 44
detail 32-UTF NF Ústav teoretické fyziky 47
detail 32-UTIAAV NAV Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK