PředmětyPředměty(verze: 875)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrJazyk výuky:Způsob výuky:Rozsah, examinaceE-KredityKatedraPovolen pro zápis po webu
detail YBHA001 Úvod do historie I. oba čeština prezenční 2/0 Z [HT] 2 24-HM ne
detail YBHA002 Úvod do historie II. oba čeština prezenční 2/0 Zk [HT] 6 24-HM ne
detail YBHA003 Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-HM ne
detail YBHB001 Evropská reformace zimní čeština prezenční zimní s.:0/4 KZ [HT] 4 24-HM ne
detail YBHB008 Náboženství a dějiny muslimských zemí I. oba čeština prezenční 2/0 Zk [HT] 4 24-HM ne
detail YBHB010 My a oni: Evropa a "evropanství" v raném novověku zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-HM ne
detail YBHB013K Československo 1918-38 v mezinárodním kontextu a jeho historická reflexe (kombinovaná forma) zimní čeština prezenční zimní s.:5/0 Zk [HS] 4 24-HM ne
detail YBHB015 Československo 1948-68 v mezinárodním kontextu a jeho historická reflexe oba čeština prezenční 2/0 Zk [HT] 4 24-HM ne
detail YBHB017 Dějiny rodiny v evropské společnosti I. zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-HM ne
detail YBHB019 Dějiny kosmologie zimní čeština prezenční zimní s.:0/4 KZ [HT] 4 24-HM ne
detail YBHB021 Vnímání uměleckého díla v čase zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-HM ne
detail YBHB024K Město jako obraz (evropský raný novověk) (kombinovaná forma) oba čeština prezenční 5/0 Zk [HS] 4 24-HM ne
detail YBHB026 Etapy (výtvarné) moderny zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-HM ne
detail YBHB029 Historický seminář - Úvod do studia dějepisu zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-HM ne
detail YBHB030 Vybrané problémy českých dějin I. oba čeština prezenční 2/0 Zk [HT] 4 24-HM ne
detail YBHB032 Čechy a Anglie zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-HM ne
detail YBHB034 Moderní česko-německé vztahy pohledem historických věd I. (1848 - 1918) zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-HM ne
detail YBHB037 Multietnická a multikulturní společnost Československé republiky (1918 - 1939) zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-HM ne
detail YBHB038 "Český" antisemitismus - komparativní pohled (1948 - 1989) zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-HM ne
detail YBHB039 Dějiny každodennosti I. zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-HM ne
detail YBHB041 Severská vikinská a středověká kultura I.: vikinská kultura (ca. 793 - 1066) zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-HM ne
detail YBHB042 Středověká katedrála zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 KZ [HT] 4 24-HM ne
detail YBHB051 Město jako obraz (renesance) zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 KZ [HT] 4 24-HM ne
detail YBHC005 Seminář kontrolované četby - Favier: Zlato a koření zimní čeština kombinovaný zimní s.:0/3 KZ [HS] 3 24-HM ne
detail YBHC006 Seminář kontrolované četby - Iggers: Dějepisectví ve 20. století zimní čeština kombinovaný zimní s.:0/3 KZ [HS] 3 24-HM ne
detail YBHC118 Historická laboratoř zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 KZ [HT] 3 24-HM ne
detail YBHC120 Proměny české společnosti 19. století  zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 24-HM ne
detail YBHC121 Češi a české země během I. světové války zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 24-HM ne
detail YBHC122 Dějiny každodennosti na filmovém plátně zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 24-HM ne
detail YBHC123 Paměť a krajina zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 KZ [HT] 3 24-HM ne
detail YBHC125 Archeologie třicetileté války a hmotná kultura raného novověku zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 KZ [HT] 3 24-HM ne
detail YBHC126 Proměny české společnosti 20. století  letní čeština prezenční letní s.:2/0 KZ [HT] 3 24-HM ne
detail YBHC127 České elity a národ v historické perspektivě letní čeština prezenční letní s.:2/0 KZ [HT] 3 24-HM ne
detail YBHC128 Historická látka ve filmu letní čeština prezenční letní s.:2/0 KZ [HT] 3 24-HM ne
detail YBHC129 Orální historie v historickém výzkumu II. letní čeština prezenční letní s.:0/0 Zk [HT] 3 24-HM ne
detail YBHC130 Historická laboratoř letní čeština prezenční letní s.:2/0 KZ [HT] 3 24-HM ne
detail YBHC131 Vznik a prvá desetiletí rekreačních aktivit jako specifického projevu procesu modernizace české společnosti v 19. a 20. století letní čeština prezenční letní s.:2/0 KZ [HT] 3 24-HM ne
detail YBHC132 Česká společnost v rámci habsburské monarchie 19. století letní čeština prezenční letní s.:2/0 KZ [HT] 3 24-HM ne
detail YBHC133 Vývoj vztahu člověka a přírody v pravěku a středověku zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 24-HM ne
detail YBHC134 České duchovní dějiny I. – Mýty a antimýty zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 24-HM ne
detail YBHS001 Evropské dějiny v kontextech oba čeština prezenční 0/0 SZ [HT] 0 24-HM ne
detail YBH040 Diplomní seminář historického modulu oba čeština prezenční 0/2 KZ [HT] 2 24-HM ne
detail YBZA30000 Evropské dějiny v kontextech oba čeština prezenční 0/0 Zk [HT] 10 24-HM ne
detail YBZB50000 Úvod do historie oba čeština prezenční 2/0 Zk [HT] 5 24-HM ne
detail YBZR01EI Soustředění k souborné zkoušce Evropské dějiny v kontextech letní čeština kombinovaný letní s.:0/11 Z [HS] 5 24-HM ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK