PředmětyPředměty(verze: 875)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrJazyk výuky:Způsob výuky:Rozsah, examinaceE-KredityKatedraPovolen pro zápis po webu
detail YBDA005 Diplomní seminář I. zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 KZ [HT] 5 24-FM ne
detail YBDA006 Diplomní seminář II. letní čeština prezenční letní s.:0/2 Z [HT] 5 24-FM ne
detail YBFA001 Úvod do filosofie I. oba čeština prezenční 2/0 Z [HT] 2 24-FM ne
detail YBFA002 Úvod do filosofie II. oba čeština prezenční 2/0 Zk [HT] 6 24-FM ne
detail YBFA003 Proseminář k interpretaci textu zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 KZ [HT] 5 24-FM ne
detail YBFA004 Proseminář k interpretaci textu (kombinovaná forma) zimní čeština kombinovaný zimní s.:0/10 KZ [HS] 5 24-FM ne
detail YBFB001 Základní pojmy filosofie I. zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB001K Základní pojmy filosofie I. (kombinovaná forma) zimní čeština prezenční zimní s.:5/0 Zk [HS] 4 24-FM ne
detail YBFB002 Základní otázky logiky I. zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB004 Základní otázky logiky I. - seminář zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 KZ [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB016 Filosofie pozdního novověku - Kant zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB020 Fenomenologie I. zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB021 Fenomenologie II. zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB023 Heideggerův „Bytí a čas“ – četba letní čeština prezenční letní s.:0/2 KZ [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB024 Filosofická antropologie I. zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB026K Etika I. (kombinovaná forma) oba čeština prezenční 5/0 Zk [HS] 4 24-FM ne
detail YBFB028 Politická filosofie I. zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB033 Interpretace literárního díla zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 KZ [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB035 Teorie obrazu zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 KZ [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB038 Teorie a kritika současné výtvarné tvorby oba čeština prezenční 0/2 KZ [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB039 Vizuální sémiotika zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB042 Tvořivost a osobnost zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 KZ [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB056 Platónovy dialogy II. (Theaitétos, Sofistés, Politikos) zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB057 Evangelium podle Marka I.: Četba a interpretace významných textů západní tradice zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB058 Hippokratovské lékařství a jeho tradice zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB059 Vybrané kapitoly z estetiky I. zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB060 Operativní obrazy zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-FM ne
detail YBFB061 Hannah Arendtová: banalita zla I. zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 KZ [HT] 4 24-FM ne
detail YBFC004 Seminář kontrolované četby - Descartes: Vášně duše zimní čeština kombinovaný zimní s.:0/3 KZ [HS] 3 24-FM ne
detail YBFC110 Hegelovský seminář oba čeština prezenční 0/2 KZ [HT] 3 24-FM ne
detail YBFC124 Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“ oba čeština prezenční 0/2 KZ [HT] 3 24-FM ne
detail YBFC125 Četba Platónových dialogů Faidón a Faidros zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 KZ [HT] 3 24-FM ne
detail YBFC127 Filosofické texty a zkušenost Gestaltu I. zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 KZ [HT] 3 24-FM ne
detail YBFC130 Kořeny evropské tradice I. zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 KZ [HT] 3 24-FM ne
detail YBFC134 Podoby těla v literatuře zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 KZ [HT] 3 24-FM ne
detail YBFC137 Spory o přirozenost člověka a původ společnosti v britské filosofii 17. a 18. století zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 KZ [HT] 3 24-FM ne
detail YBFC139 Nietzsche: Filosofická interpretace - konzultační seminář zimní čeština kombinovaný zimní s.:0/9 KZ [HS] 3 24-FM ne
detail YBFC140 Sokratovské dialogy oba čeština prezenční 0/0 KZ [HT] 3 24-FM ne
detail YBFC141 Sokratovské dialogy - AJ, NJ oba angličtina prezenční 0/0 KZ [HT] 3 24-FM ne
detail YBFC142 Sokratovské dialogy II. - AJ, NJ oba angličtina prezenční 0/0 KZ [HT] 3 24-FM ne
detail YBFC182 Kořeny evropské tradice II. zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 24-FM ne
detail YBFC183 Sestry Brontëovy zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 24-FM ne
detail YBFC184 Co je smysl a jaký smysl má se takto ptát? zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 24-FM ne
detail YBFC185 Seminář k pramenům smyslu zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 KZ [HT] 3 24-FM ne
detail YBFC186 Platón: Politikos – četba zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 KZ [HT] 3 24-FM ne
detail YBFC187 Myšlení fenoménů současnosti zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 24-FM ne
detail YBFC188 Filosofická antropologie Maxe Schelera zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 KZ [HT] 3 24-FM ne
detail YBFS001 Filosofie v kontextu humanitních věd oba čeština prezenční 0/0 SZ [HT] 0 24-FM ne
detail YBF0000BI Soustředění k Úvodu do filosofie letní čeština kombinovaný letní s.:0/11 Z [HS] 2 24-FM ne
detail YBF019 Proseminář k interpretaci textu (kombinované studium) zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 KZ [HT] 3 24-FM ne
detail YBF076 Diplomní seminář filosofického modulu oba čeština prezenční 0/0 KZ [HT] 2 24-FM ne
detail YBHB050 Úvod do antických studií zimní čeština prezenční zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 24-FM ne
detail YBZA20000 Filosofická antropologie oba čeština prezenční 0/0 Zk [HT] 10 24-FM ne
detail YBZB60000 Úvod do filosofie oba čeština prezenční 0/0 Zk [HT] 5 24-FM ne
detail YBZF03 Proseminář k interpretaci textu zimní čeština prezenční zimní s.:0/2 KZ [HT] 3 24-FM ne
detail YBZF04 Proseminář k interpretaci textu (kombinované studium) zimní čeština kombinovaný zimní s.:0/2 KZ [HT] 3 24-FM ne
detail YBZR02EI Soustředění k souborné zkoušce Filosofická antropologie zimní čeština kombinovaný zimní s.:0/8 Z [HS] 5 24-FM ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK