PředmětyPředměty(verze: 875)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 24-DHS Y16 Doktorský obor Historická sociologie 22
detail 24-DSPSP Y16 Doktorský obor Sociální práce 22
detail 24-EKDD Y11 Obor Evropské kulturní a duchovní dějiny 52
detail 24-HS Y11 Pracoviště Historické sociologie 125
detail 24-KSOS Y11 Katedra studií občanské společnosti 116
detail 24-SM Y10 Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul 89
detail 24-FI Y11 Pracoviště programu Filosofie v kontextu humanitních věd 28
detail 24-KSKE Y11 Katedra sociální a kulturní ekologie 108
detail 24-DAE Y16 Doktorský obor Aplikovaná etika 27
detail 24-KRS Y11 Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích 144
detail 24-CR Y10 Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul 28
detail 24-DSFK Y16 Doktorský obor Sémiotika a filozofie komunikace 21
detail 24-DSOS Y16 Doktorský obor Studia občanského sektoru 21
detail 24-KEKS Y11 Katedra elektronické kultury a sémiotiky 86
detail 24-DES Y16 Doktorský obor Environmentální studia 16
detail 24-DFP Y11 Pracoviště oboru Německá a francouzská filozofie 98
detail 24-DIC Y16 Doktorský obor Integrální studium člověka - Obecná antropologie 35
detail 24-KOA Y11 Katedra obecné antropologie 64
detail 24-SHVAJ Y10 Liberal Arts and Humanities 95
detail 24-DAN Y16 Doktorský program Antropologie 8
detail 24-DSD Y16 Doktorský obor Studia dlouhověkosti 28
detail 24-KOHSD Y11 Pracoviště Orální historie - soudobých dějin 105
detail 24-QM Y10 Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul 6
detail 24-RZS Y12 Zahraniční oddělení 1
detail 24-AJ EXT Y10 Kurzy UPCES, CET 8
detail 24-DSED Y16 Doktorský obor Soudobé evropské dějiny 45
detail 24-FM Y10 Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul 57
detail 24-SBS Y12 Sekretariát bakalářského studia 2
detail 24-TVP Y11 Katedra Teoreticko-výzkumné psychologie 44
detail 24-DNFF Y16 Doktorský obor Německá a francouzská filosofie 29
detail 24-HM Y10 Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul 45
detail 24-KGS Y11 Katedra genderových studií 185
detail 24-KO Y10 Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul 60
detail 24-SMS Y12 Sekretariát magisterského studia 6
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK