PředmětyPředměty(verze: 845)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 24-DHS Y16 Doktorský obor Historická sociologie 20
detail 24-DSPSP Y16 Doktorský obor Sociální práce 9
detail 24-EKDD Y11 Obor Evropské kulturní a duchovní dějiny 32
detail 24-HS Y11 Pracoviště Historické sociologie 117
detail 24-KSOS Y11 Katedra studií občanské společnosti 70
detail 24-SM Y10 Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul 117
detail 24-KSKE Y11 Katedra sociální a kulturní ekologie 71
detail 24-DAE Y16 Doktorský obor Aplikovaná etika 21
detail 24-KRS Y11 Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích 88
detail 24-CR Y10 Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul 59
detail 24-DSFK Y16 Doktorský obor Sémiotika a filozofie komunikace 11
detail 24-DSOS Y16 Doktorský obor Studia občanského sektoru 10
detail 24-KEKS Y11 Katedra elektronické kultury a sémiotiky 62
detail 24-DES Y16 Doktorský obor Environmentální studia 16
detail 24-DFP Y11 Pracoviště oboru Německá a francouzská filozofie 66
detail 24-DIC Y16 Doktorský obor Integrální studium člověka - Obecná antropologie 26
detail 24-KOA Y11 Katedra obecné antropologie 73
detail 24-SHVAJ Y10 Liberal Arts and Humanities 97
detail 24-DAN Y16 Doktorský program Antropologie 8
detail 24-DSD Y16 Doktorský obor Studia dlouhověkosti 8
detail 24-KOHSD Y11 Pracoviště Orální historie - soudobých dějin 65
detail 24-QM Y10 Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul 62
detail 24-RZS Y12 Zahraniční oddělení 1
detail 24-AJ EXT Y10 Kurzy UPCES, CET 45
detail 24-DSED Y16 Doktorský obor Soudobé evropské dějiny 39
detail 24-FM Y10 Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul 87
detail 24-SBS Y12 Sekretariát bakalářského studia 2
detail 24-DNFF Y16 Doktorský obor Německá a francouzská filosofie 26
detail 24-HM Y10 Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul 54
detail 24-KGS Y11 Katedra genderových studií 56
detail 24-KO Y10 Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul 81
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK