PředmětyPředměty(verze: 920)
Vyučované předměty, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 24-CR Y10 Program SHV - Kreativní modul 49
detail 24-DIC Y16 Doktorský program Integrální studium člověka - obecká antropologie 38
detail 24-DSFK Y16 Doktorský program Sémiotika a filozofie komunikace 21
detail 24-EKDD Y11 Program Dějiny moderní evropské kultury 29
detail 24-SO Y12 Studijní oddělení 3
detail 24-TVP Y11 Program Teoreticko výzkumná psychologie 43
detail 24-DES Y16 Doktorský program Environmentální studia 16
detail 24-FM Y10 Program SHV - Filosofický modul 114
detail 24-HM Y10 Program SHV - Historický modul 93
detail 24-HS Y11 Program Historická sociologie 123
detail 24-IDP Y16 Pracoviště doktorských studií 1
detail 24-KSOS Y11 Program Studia občanské společnosti 97
detail 24-DSPSP Y16 Doktorský program Sociální práce 22
detail 24-KEKS Y11 Program Elektronická kultura a semiotika 70
detail 24-KO Y10 Program SHV - Modul jazyků a literatury 86
detail 24-KSKE Y11 Program Sociální a kulturní ekologie 60
detail 24-SM Y10 Program SHV - Společenskovědní modul 130
detail 24-DAN Y16 Doktorský program Antropologie 7
detail 24-KGS Y11 Program Genderová studia 106
detail 24-KRS Y11 Program Řízení a supervize 117
detail 24-QM Y10 Program SHV - Kvalifikační modul 3
detail 24-FI Y11 Program Filosofie v kontextu humanitních věd 34
detail 24-AJ EXT Y10 Kurzy UPCES, CET 41
detail 24-DFP Y11 Program Německá a francouzská filosofie 47
detail 24-DHS Y16 Doktorský program Historická sociologie 22
detail 24-DNFF Y16 Doktorský program Německá a francouzská filosofie 29
detail 24-DSD Y16 Doktorský program Studia dlouhověkosti 34
detail 24-KOA Y11 Program Antropologická studia 60
detail 24-SHVAJ Y10 Program Liberal Arts and Humanities 88
detail 21-KSES AFG Katedra středoevropských studií 1
detail 24-DAE Y16 Doktorský program Aplikovaná etika 40
detail 24-DSED Y16 Doktorský program Soudobé evropské dějiny 45
detail 24-DSOS Y16 Doktorský program Studia občanského sektoru 20
detail 24-KOHSD Y11 Program Orální historie - soudobé dějiny 73
detail 24-RZS Y12 Zahraniční oddělení 1
detail 24-SBS Y10 Program SHV 2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK