PředmětyPředměty(verze: 837)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 22-CMRS HC Centrum mimosoudního řešení sporů 11
detail 22-CPK HC Centrum právní komparatistiky 4
detail 22-CPD HC Centrum právních dovedností 32
detail 22-CRPD HC Centrum právních dovedností 1
detail 22-CZP HC Centrum zdravotnického práva 5
detail 22-KEP HK Katedra evropského práva 19
detail 22-KFP HK Katedra finančního práva a finanční vědy 23
detail 22-KJ HK Katedra jazyků 115
detail 22-KMP HK Katedra mezinárodního práva 41
detail 22-KNH HK Katedra národního hospodářství 21
detail 22-KOP HK Katedra občanského práva 33
detail 22-KOBCHP HK Katedra obchodního práva 37
detail 22-KPS HK Katedra politologie a sociologie 44
detail 22-KPP HK Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 32
detail 22-KPZP HK Katedra práva životního prostředí 22
detail 22-KPD HK Katedra právních dějin 52
detail 22-KSP HK Katedra správního práva a správní vědy 31
detail 22-KTV HK Katedra tělesné výchovy 10
detail 22-KTPPU HK Katedra teorie práva a právních učení 29
detail 22-KTP HK Katedra trestního práva 29
detail 22-KUP HK Katedra ústavního práva 24
detail 22-ZO HO Oddělení pro zahraniční styky 30
detail 22-SO HO Studijní oddělení 16
detail 22-UPA HU Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního 6
detail 22-UPD HU Ústav právních dějin 4
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK