PředmětyPředměty(verze: 837)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 21-CKOM AFG Centrum komparatistiky 3
detail 21-CEGU AHS Český egyptologický ústav 40
detail 21-DEK AX Děkanát 842
detail 21-FU AFG Fonetický ústav 183
detail 21-JCA ASZ Jazykové centrum - angličtina 27
detail 21-JCF ASZ Jazykové centrum - francouzština 13
detail 21-JCI ASZ Jazykové centrum - italština 6
detail 21-JCL ASZ Jazykové centrum - latina 15
detail 21-JCN ASZ Jazykové centrum - němčina 25
detail 21-JCR ASZ Jazykové centrum - ruština 13
detail 21-JCS ASZ Jazykové centrum - španělština 13
detail 21-KANPR APD Katedra andragogiky a personálního řízení 82
detail 21-UBVA AFG Katedra Blízkého východu 122
detail 21-KDV AUK Katedra divadelní vědy 76
detail 21-KEST AUK Katedra estetiky 56
detail 21-KFS AUK Katedra filmových studií 94
detail 21-KJBS AFG Katedra jihoslovanských a balkanistických studií 289
detail 21-KLOG ALG Katedra logiky 83
detail 21-KPED APD Katedra pedagogiky 253
detail 21-KPS APS Katedra psychologie 231
detail 21-KPVHAS AHS Katedra PVH a archivního studia 210
detail 21-KSOCP ASP Katedra sociální práce 97
detail 21-KSOC ASG Katedra sociologie 184
detail 21-KSES AFG Katedra středoevropských studií 207
detail 21-KTV ASZ Katedra tělesné výchovy 56
detail 21-KNIH AX Knihovna FF 1
detail 21-SIAS AFG Středisko ibero-amerických studií 86
detail 21-UAJD AAA Ústav anglického jazyka a didaktiky 140
detail 21-UAA AAA Ústav anglistiky a amerikanistiky 29
detail 21-UALK AAA Ústav anglofonních literatur a kultur 211
detail 21-UBS AFG Ústav bohemistických studií 89
detail 21-UCLK AFG Ústav české literatury a komparatistiky 203
detail 21-UCJTK AFG Ústav českého jazyka a teorie komunikace 184
detail 21-UCNK AX Ústav českého národního korpusu 32
detail 21-UCD AHS Ústav českých dějin 428
detail 21-UDV AFG Ústav Dálného východu 248
detail 21-UETN AHS Ústav etnologie 72
detail 21-UFAR AFS Ústav filosofie a religionistiky 210
detail 21-UGS AFG Ústav germánských studií 378
detail 21-UHSD AHS Ústav hospodářských a sociálních dějin 200
detail 21-UHV AUK Ústav hudební vědy 104
detail 21-UISKNM AIS Ústav informačních studií - studia nových médií 51
detail 21-UISK AIS Ústav informačních studií a knihovnictví 112
detail 21-UJKN AFG Ústav jazyků a komunikace neslyšících 119
detail 21-UJCA AFG Ústav jižní a centrální Asie 170
detail 21-ULING AFG Ústav obecné lingvistiky 86
detail 21-UPOL APO Ústav politologie 111
detail 21-UPRAV AHS Ústav pro archeologii 95
detail 21-UDU AUK Ústav pro dějiny umění 191
detail 21-UKAR AHS Ústav pro klasickou archeologii 73
detail 21-URS AFG Ústav románských studií 392
detail 21-URLS AFG Ústav řeckých a latinských studií 249
detail 21-USVS AFG Ústav slavistických a východoevropských studií 2
detail 21-USJ AFG Ústav srovnávací jazykovědy 20
detail 21-USD AHS Ústav světových dějin 206
detail 21-UTKL AFG Ústav teoretické a komputační lingvistiky 22
detail 21-UTRL APT Ústav translatologie 560
detail 21-UVES AFG Ústav východoevropských studií 384
detail 21-VOSIS AIS Vyšší odborná škola informačních služeb 1
detail 21-ZO AX Zahraniční oddělení 479
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK