PředmětyPředměty(verze: 845)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 21-DEK AX Děkanát 863
detail 21-KLOG ALG Katedra logiky 64
detail 21-KNIH AX Knihovna FF 1
detail 21-SIAS AFG Středisko ibero-amerických studií 85
detail 21-UCJTK AFG Ústav českého jazyka a teorie komunikace 193
detail 21-UCNK AX Ústav českého národního korpusu 32
detail 21-UHSD AHS Ústav hospodářských a sociálních dějin 226
detail 21-UISK AIS Ústav informačních studií a knihovnictví 117
detail 21-UPRAV AHS Ústav pro archeologii 108
detail 21-USD AHS Ústav světových dějin 253
detail 21-USJ AFG Ústav srovnávací jazykovědy 35
detail 21-UVES AFG Ústav východoevropských studií 381
detail 21-ZO AX Zahraniční oddělení 457
detail 21-KSES AFG Katedra středoevropských studií 208
detail 21-UCD AHS Ústav českých dějin 429
detail 21-UDV AFG Ústav Dálného východu 262
detail 21-ULING AFG Ústav obecné lingvistiky 79
detail 21-UPOL APO Ústav politologie 113
detail 21-UTRL APT Ústav translatologie 470
detail 21-CKOM AFG Centrum komparatistiky 3
detail 21-JCI ASZ Jazykové centrum - italština 6
detail 21-JCS ASZ Jazykové centrum - španělština 12
detail 21-KJBS AFG Katedra jihoslovanských a balkanistických studií 295
detail 21-KSOCP ASP Katedra sociální práce 106
detail 21-UAA AAA Ústav anglistiky a amerikanistiky 29
detail 21-UAJD AAA Ústav anglického jazyka a didaktiky 134
detail 21-UCLK AFG Ústav české literatury a komparatistiky 231
detail 21-UJKN AFG Ústav jazyků a komunikace neslyšících 126
detail 21-UKAR AHS Ústav pro klasickou archeologii 81
detail 21-URS AFG Ústav románských studií 392
detail 21-UTKL AFG Ústav teoretické a komputační lingvistiky 22
detail 21-VOSIS AIS Vyšší odborná škola informačních služeb 1
detail 21-KDV AUK Katedra divadelní vědy 98
detail 21-KSOC ASG Katedra sociologie 179
detail 21-UALK AAA Ústav anglofonních literatur a kultur 219
detail 21-UFAR AFS Ústav filosofie a religionistiky 261
detail 21-UISKNM AIS Ústav informačních studií - studia nových médií 54
detail 21-URLS AFG Ústav řeckých a latinských studií 257
detail 21-FU AFG Fonetický ústav 174
detail 21-JCA ASZ Jazykové centrum - angličtina 26
detail 21-JCF ASZ Jazykové centrum - francouzština 13
detail 21-KEST AUK Katedra estetiky 55
detail 21-KPED APD Katedra pedagogiky 260
detail 21-KTV ASZ Katedra tělesné výchovy 55
detail 21-UBVA AFG Katedra Blízkého východu 132
detail 21-KFS AUK Katedra filmových studií 101
detail 21-JCL ASZ Jazykové centrum - latina 15
detail 21-KANPR APD Katedra andragogiky a personálního řízení 81
detail 21-KPS APS Katedra psychologie 228
detail 21-KPVHAS AHS Katedra PVH a archivního studia 216
detail 21-UDU AUK Ústav pro dějiny umění 213
detail 21-UETN AHS Ústav etnologie 64
detail 21-UJCA AFG Ústav jižní a centrální Asie 172
detail 21-CEGU AHS Český egyptologický ústav 40
detail 21-JCN ASZ Jazykové centrum - němčina 24
detail 21-JCR ASZ Jazykové centrum - ruština 13
detail 21-UBS AFG Ústav bohemistických studií 92
detail 21-UGS AFG Ústav germánských studií 409
detail 21-UHV AUK Ústav hudební vědy 113
detail 21-USVS AFG Ústav slavistických a východoevropských studií 2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK