PředmětyPředměty(verze: 920)
Vyučované předměty, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 21-FF AX Filozofická fakulta 1
detail 21-KDV AUK Katedra divadelní vědy 88
detail 21-KSI AFG Katedra sinologie 109
detail 21-KSOC ASG Katedra sociologie 143
detail 21-UAS AFG Ústav asijských studií 309
detail 21-UISK AIS Ústav informačních studií a knihovnictví 150
detail 21-ULING AFG Ústav obecné lingvistiky 110
detail 21-JCI ASZ Jazykové centrum - italština 6
detail 21-KBV AFG Katedra Blízkého východu 182
detail 21-KSOCP ASP Katedra sociální práce 104
detail 21-SIAS AFG Středisko ibero-amerických studií 111
detail 21-URLS AFG Ústav řeckých a latinských studií 237
detail 21-ZO AX Zahraniční oddělení 280
detail 21-FU AFG Fonetický ústav 146
detail 21-JCS ASZ Jazykové centrum - španělština 13
detail 21-KTV ASZ Katedra tělesné výchovy 47
detail 21-UDU AUK Ústav pro dějiny umění 183
detail 21-UETN AHS Ústav etnologie 113
detail 21-UFAR AFS Ústav filosofie a religionistiky 259
detail 21-UHV AUK Ústav hudební vědy 147
detail 21-UISKNM AIS Ústav informačních studií - studia nových médií 33
detail 21-UKAR AHS Ústav pro klasickou archeologii 112
detail 21-URS AFG Ústav románských studií 419
detail 21-USPV AFG Ústav starého Předního východu 37
detail 21-CEGU AHS Český egyptologický ústav 59
detail 21-JCR ASZ Jazykové centrum - ruština 15
detail 21-KPED APD Katedra pedagogiky 267
detail 21-KPVHAS AHS Katedra PVH a archivního studia 241
detail 21-UCD AHS Ústav českých dějin 240
detail 21-UCJTK AFG Ústav českého jazyka a teorie komunikace 202
detail 21-UCNK AX Ústav českého národního korpusu 34
detail 21-UHSD AHS Ústav hospodářských a sociálních dějin 319
detail 21-VOSIS AIS Vyšší odborná škola informačních služeb 1
detail 21-JCA ASZ Jazykové centrum - angličtina 29
detail 21-JCF ASZ Jazykové centrum - francouzština 17
detail 21-KLOG ALG Katedra logiky 76
detail 21-UAJD AAA Ústav anglického jazyka a didaktiky 137
detail 21-UALK AAA Ústav anglofonních literatur a kultur 301
detail 21-DEK AX Děkanát 1210
detail 21-JCN ASZ Jazykové centrum - němčina 23
detail 21-KPS APS Katedra psychologie 287
detail 21-UGS AFG Ústav germánských studií 378
detail 21-UJKN AFG Ústav jazyků a komunikace neslyšících 145
detail 21-UPOL APO Ústav politologie 120
detail 21-USD AHS Ústav světových dějin 251
detail 21-UTKL AFG Ústav teoretické a komputační lingvistiky 31
detail 21-CKOM AFG Centrum komparatistiky 1
detail 21-JCL ASZ Jazykové centrum - latina 16
detail 21-KANPR APD Katedra andragogiky a personálního řízení 79
detail 21-KEST AUK Katedra estetiky 70
detail 21-KFS AUK Katedra filmových studií 123
detail 21-UBS AFG Ústav bohemistických studií 116
detail 21-UCLK AFG Ústav české literatury a komparatistiky 251
detail 21-UTRL APT Ústav translatologie 414
detail 21-UVES AFG Ústav východoevropských studií 402
detail 21-KJBS AFG Katedra jihoslovanských a balkanistických studií 304
detail 21-KSES AFG Katedra středoevropských studií 282
detail 21-UAA AAA Ústav anglistiky a amerikanistiky 8
detail 21-UPRAV AHS Ústav pro archeologii 134
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK