PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 21-FF AX Filozofická fakulta 8
detail 21-KDV AUK Katedra divadelní vědy 72
detail 21-KSI AFG Katedra sinologie 101
detail 21-KSOC ASG Katedra sociologie 143
detail 21-UAS AFG Ústav asijských studií 309
detail 21-UISK AIS Ústav informačních studií a knihovnictví 151
detail 21-ULING AFG Ústav obecné lingvistiky 103
detail 21-JCI ASZ Jazykové centrum - italština 5
detail 21-KBV AFG Katedra Blízkého východu 187
detail 21-KSOCP ASP Katedra sociální práce 103
detail 21-SIAS AFG Středisko ibero-amerických studií 110
detail 21-URLS AFG Ústav řeckých a latinských studií 229
detail 21-ZO AX Zahraniční oddělení 240
detail 21-FU AFG Fonetický ústav 127
detail 21-JCS ASZ Jazykové centrum - španělština 13
detail 21-KTV ASZ Katedra tělesné výchovy 48
detail 21-UDU AUK Ústav pro dějiny umění 186
detail 21-UFAR AFS Ústav filosofie a religionistiky 254
detail 21-UHV AUK Ústav hudební vědy 151
detail 21-UISKNM AIS Ústav informačních studií - studia nových médií 39
detail 21-UKAR AHS Ústav pro klasickou archeologii 121
detail 21-URS AFG Ústav románských studií 398
detail 21-USPV AFG Ústav starého Předního východu 36
detail 21-CEGU AHS Český egyptologický ústav 75
detail 21-JCR ASZ Jazykové centrum - ruština 13
detail 21-KPED APD Katedra pedagogiky 265
detail 21-KPVHAS AHS Katedra PVH a archivního studia 219
detail 21-UCD AHS Ústav českých dějin 260
detail 21-UCJTK AFG Ústav českého jazyka a teorie komunikace 216
detail 21-UCNK AX Ústav českého národního korpusu 42
detail 21-UHSD AHS Ústav hospodářských a sociálních dějin 218
detail 21-VOSIS AIS Vyšší odborná škola informačních služeb 1
detail 21-JCA ASZ Jazykové centrum - angličtina 21
detail 21-JCF ASZ Jazykové centrum - francouzština 17
detail 21-KLOG ALG Katedra logiky 81
detail 21-UAJD AAA Ústav anglického jazyka a didaktiky 156
detail 21-UALK AAA Ústav anglofonních literatur a kultur 300
detail 21-DEK AX Děkanát 1224
detail 21-JCN ASZ Jazykové centrum - němčina 23
detail 21-KPS APS Katedra psychologie 287
detail 21-UESEBS AFG Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií 611
detail 21-UGS AFG Ústav germánských studií 379
detail 21-UPOL APO Ústav politologie 123
detail 21-USD AHS Ústav světových dějin 177
detail 21-CKOM AFG Centrum komparatistiky 1
detail 21-JCL ASZ Jazykové centrum - latina 16
detail 21-KANPR APD Katedra andragogiky a personálního řízení 85
detail 21-KEST AUK Katedra estetiky 63
detail 21-KFS AUK Katedra filmových studií 111
detail 21-UBN AFG Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících 206
detail 21-UCLK AFG Ústav české literatury a komparatistiky 237
detail 21-UTRL APT Ústav translatologie 483
detail 21-UVES AFG Ústav východoevropských studií 319
detail 21-UAA AAA Ústav anglistiky a amerikanistiky 8
detail 21-UPRAV AHS Ústav pro archeologii 118
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK