PředmětyPředměty(verze: 807)
Vyučované předměty, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 21-CKOM AFG Centrum komparatistiky 3
detail 21-CEGU AHS Český egyptologický ústav 39
detail 21-DEK AX Děkanát 778
detail 21-FU AFG Fonetický ústav 173
detail 21-JCA ASZ Jazykové centrum - angličtina 29
detail 21-JCF ASZ Jazykové centrum - francouzština 10
detail 21-JCI ASZ Jazykové centrum - italština 6
detail 21-JCL ASZ Jazykové centrum - latina 13
detail 21-JCN ASZ Jazykové centrum - němčina 18
detail 21-JCR ASZ Jazykové centrum - ruština 10
detail 21-JCS ASZ Jazykové centrum - španělština 10
detail 21-KANPR APD Katedra andragogiky a personálního řízení 83
detail 21-KDV AUK Katedra divadelní vědy 64
detail 21-KEST AUK Katedra estetiky 56
detail 21-KFS AUK Katedra filmových studií 95
detail 21-KJBS AFG Katedra jihoslovanských a balkanistických studií 317
detail 21-KLOG ALG Katedra logiky 84
detail 21-KPED APD Katedra pedagogiky 267
detail 21-KPS APS Katedra psychologie 230
detail 21-KPVHAS AHS Katedra PVH a archivního studia 190
detail 21-KSOCP ASP Katedra sociální práce 113
detail 21-KSOC ASG Katedra sociologie 207
detail 21-KSES AFG Katedra středoevropských studií 242
detail 21-KTV ASZ Katedra tělesné výchovy 48
detail 21-KNIH AX Knihovna FF 7
detail 21-SIAS AFG Středisko ibero-amerických studií 104
detail 21-UAJD AAA Ústav anglického jazyka a didaktiky 138
detail 21-UAA AAA Ústav anglistiky a amerikanistiky 29
detail 21-UALK AAA Ústav anglofonních literatur a kultur 221
detail 21-UBVA AFG Ústav Blízkého východu a Afriky 109
detail 21-UBS AFG Ústav bohemistických studií 125
detail 21-UCLK AFG Ústav české literatury a komparatistiky 226
detail 21-UCJTK AFG Ústav českého jazyka a teorie komunikace 196
detail 21-UCNK AX Ústav českého národního korpusu 33
detail 21-UCD AHS Ústav českých dějin 522
detail 21-UDV AFG Ústav Dálného východu 241
detail 21-UETN AHS Ústav etnologie 53
detail 21-UFAR AFS Ústav filosofie a religionistiky 199
detail 21-UGS AFG Ústav germánských studií 335
detail 21-UHSD AHS Ústav hospodářských a sociálních dějin 161
detail 21-UHV AUK Ústav hudební vědy 102
detail 21-UISKNM AIS Ústav informačních studií - studia nových médií 44
detail 21-UISK AIS Ústav informačních studií a knihovnictví 121
detail 21-UJKN AFG Ústav jazyků a komunikace neslyšících 122
detail 21-UJCA AFG Ústav jižní a centrální Asie 145
detail 21-ULING AFG Ústav obecné lingvistiky 87
detail 21-UPOL APO Ústav politologie 117
detail 21-UPRAV AHS Ústav pro archeologii 104
detail 21-UDU AUK Ústav pro dějiny umění 202
detail 21-UKAR AHS Ústav pro klasickou archeologii 67
detail 21-URS AFG Ústav románských studií 393
detail 21-URLS AFG Ústav řeckých a latinských studií 233
detail 21-USVS AFG Ústav slavistických a východoevropských studií 2
detail 21-USJ AFG Ústav srovnávací jazykovědy 20
detail 21-USD AHS Ústav světových dějin 217
detail 21-UTKL AFG Ústav teoretické a komputační lingvistiky 21
detail 21-UTRL APT Ústav translatologie 542
detail 21-UVES AFG Ústav východoevropských studií 394
detail 21-VOSIS AIS Vyšší odborná škola informačních služeb 1
detail 21-ZO AX Zahraniční oddělení 569
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK