PředmětyPředměty(verze: 875)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 21-DEK AX Děkanát 968
detail 21-KLOG ALG Katedra logiky 83
detail 21-SIAS AFG Středisko ibero-amerických studií 98
detail 21-UCJTK AFG Ústav českého jazyka a teorie komunikace 197
detail 21-UCNK AX Ústav českého národního korpusu 28
detail 21-UHSD AHS Ústav hospodářských a sociálních dějin 278
detail 21-UISK AIS Ústav informačních studií a knihovnictví 124
detail 21-UPRAV AHS Ústav pro archeologii 104
detail 21-USD AHS Ústav světových dějin 268
detail 21-USJ AFG Ústav srovnávací jazykovědy 14
detail 21-UVES AFG Ústav východoevropských studií 441
detail 21-ZO AX Zahraniční oddělení 484
detail 21-KSES AFG Katedra středoevropských studií 265
detail 21-UCD AHS Ústav českých dějin 553
detail 21-ULING AFG Ústav obecné lingvistiky 83
detail 21-UPOL APO Ústav politologie 127
detail 21-UTRL APT Ústav translatologie 391
detail 21-CKOM AFG Centrum komparatistiky 3
detail 21-JCI ASZ Jazykové centrum - italština 5
detail 21-JCS ASZ Jazykové centrum - španělština 14
detail 21-KJBS AFG Katedra jihoslovanských a balkanistických studií 211
detail 21-KSOCP ASP Katedra sociální práce 108
detail 21-UAA AAA Ústav anglistiky a amerikanistiky 16
detail 21-UAJD AAA Ústav anglického jazyka a didaktiky 156
detail 21-UCLK AFG Ústav české literatury a komparatistiky 230
detail 21-UJKN AFG Ústav jazyků a komunikace neslyšících 128
detail 21-UKAR AHS Ústav pro klasickou archeologii 95
detail 21-URS AFG Ústav románských studií 515
detail 21-UTKL AFG Ústav teoretické a komputační lingvistiky 29
detail 21-VOSIS AIS Vyšší odborná škola informačních služeb 1
detail 21-KDV AUK Katedra divadelní vědy 77
detail 21-KSOC ASG Katedra sociologie 176
detail 21-UALK AAA Ústav anglofonních literatur a kultur 234
detail 21-UFAR AFS Ústav filosofie a religionistiky 197
detail 21-UISKNM AIS Ústav informačních studií - studia nových médií 34
detail 21-URLS AFG Ústav řeckých a latinských studií 268
detail 21-FU AFG Fonetický ústav 211
detail 21-JCA ASZ Jazykové centrum - angličtina 28
detail 21-JCF ASZ Jazykové centrum - francouzština 14
detail 21-KBV AFG Katedra Blízkého východu 162
detail 21-KEST AUK Katedra estetiky 73
detail 21-KPED APD Katedra pedagogiky 357
detail 21-KTV ASZ Katedra tělesné výchovy 53
detail 21-KFS AUK Katedra filmových studií 101
detail 21-JCL ASZ Jazykové centrum - latina 12
detail 21-KANPR APD Katedra andragogiky a personálního řízení 94
detail 21-KPS APS Katedra psychologie 298
detail 21-KPVHAS AHS Katedra PVH a archivního studia 251
detail 21-UAS AFG Ústav asijských studií 253
detail 21-UDU AUK Ústav pro dějiny umění 175
detail 21-UETN AHS Ústav etnologie 124
detail 21-CEGU AHS Český egyptologický ústav 79
detail 21-JCN ASZ Jazykové centrum - němčina 23
detail 21-JCR ASZ Jazykové centrum - ruština 12
detail 21-KSI AFG Katedra sinologie 93
detail 21-UBS AFG Ústav bohemistických studií 132
detail 21-UGS AFG Ústav germánských studií 391
detail 21-UHV AUK Ústav hudební vědy 125
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK