PředmětyPředměty(verze: 898)
Vyučované předměty, akademický rok 2021/2022
  
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 21-DEK AX Děkanát 1200
detail 21-KLOG ALG Katedra logiky 74
detail 21-SIAS AFG Středisko ibero-amerických studií 109
detail 21-UCJTK AFG Ústav českého jazyka a teorie komunikace 184
detail 21-UCNK AX Ústav českého národního korpusu 29
detail 21-UHSD AHS Ústav hospodářských a sociálních dějin 293
detail 21-UISK AIS Ústav informačních studií a knihovnictví 137
detail 21-UPRAV AHS Ústav pro archeologii 118
detail 21-USD AHS Ústav světových dějin 222
detail 21-USJ AFG Ústav srovnávací jazykovědy 29
detail 21-UVES AFG Ústav východoevropských studií 359
detail 21-ZO AX Zahraniční oddělení 277
detail 21-KSES AFG Katedra středoevropských studií 286
detail 21-UCD AHS Ústav českých dějin 250
detail 21-ULING AFG Ústav obecné lingvistiky 107
detail 21-UPOL APO Ústav politologie 111
detail 21-UTRL APT Ústav translatologie 484
detail 21-CKOM AFG Centrum komparatistiky 1
detail 21-JCI ASZ Jazykové centrum - italština 6
detail 21-JCS ASZ Jazykové centrum - španělština 15
detail 21-KJBS AFG Katedra jihoslovanských a balkanistických studií 251
detail 21-KSOCP ASP Katedra sociální práce 107
detail 21-UAA AAA Ústav anglistiky a amerikanistiky 10
detail 21-UAJD AAA Ústav anglického jazyka a didaktiky 146
detail 21-UCLK AFG Ústav české literatury a komparatistiky 231
detail 21-UJKN AFG Ústav jazyků a komunikace neslyšících 148
detail 21-UKAR AHS Ústav pro klasickou archeologii 118
detail 21-URS AFG Ústav románských studií 487
detail 21-UTKL AFG Ústav teoretické a komputační lingvistiky 29
detail 21-VOSIS AIS Vyšší odborná škola informačních služeb 1
detail 21-KDV AUK Katedra divadelní vědy 72
detail 21-KSOC ASG Katedra sociologie 160
detail 21-UALK AAA Ústav anglofonních literatur a kultur 317
detail 21-UFAR AFS Ústav filosofie a religionistiky 224
detail 21-UISKNM AIS Ústav informačních studií - studia nových médií 28
detail 21-URLS AFG Ústav řeckých a latinských studií 246
detail 21-FU AFG Fonetický ústav 197
detail 21-JCA ASZ Jazykové centrum - angličtina 30
detail 21-JCF ASZ Jazykové centrum - francouzština 22
detail 21-KBV AFG Katedra Blízkého východu 183
detail 21-KEST AUK Katedra estetiky 73
detail 21-KPED APD Katedra pedagogiky 346
detail 21-KTV ASZ Katedra tělesné výchovy 46
detail 21-KFS AUK Katedra filmových studií 104
detail 21-JCL ASZ Jazykové centrum - latina 20
detail 21-KANPR APD Katedra andragogiky a personálního řízení 85
detail 21-KPS APS Katedra psychologie 240
detail 21-KPVHAS AHS Katedra PVH a archivního studia 277
detail 21-UAS AFG Ústav asijských studií 300
detail 21-UDU AUK Ústav pro dějiny umění 181
detail 21-UETN AHS Ústav etnologie 107
detail 21-CEGU AHS Český egyptologický ústav 58
detail 21-JCN ASZ Jazykové centrum - němčina 24
detail 21-JCR ASZ Jazykové centrum - ruština 15
detail 21-KSI AFG Katedra sinologie 145
detail 21-UBS AFG Ústav bohemistických studií 114
detail 21-UGS AFG Ústav germánských studií 330
detail 21-UHV AUK Ústav hudební vědy 144
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK