PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 15-130 FX Ústav fyziologie 21
detail 15-160 FX Ústav jazyků 33
detail 15-200 FX Katedra tělesné výchovy FaF a LF UK 8
detail 15-220 FX Ústav preventivního lékařství 77
detail 15-340 FX Ústav soudního lékařství 6
detail 15-444 FX Ortopedická klinika 2
detail 15-480 FX Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 6
detail 15-490 FX Fingerlandův ústav patologie 17
detail 15-520 FX Psychiatrická klinika 16
detail 15-560 FX Ústav klinické mikrobiologie 24
detail 15-430 FX Klinika nemocí kožních a pohlavních 8
detail 15-500 FX Dětská klinika 16
detail 15-531 FX Radiologická klinika 6
detail 15-610 FX Oddělení lékařské genetiky 1
detail 15-800 FX Děkanát 23
detail 15-110 FX Ústav anatomie 25
detail 15-446 FX Klinika anesteziol., resuscitace a intenziv. med 17
detail 15-630 FX Ústav klinické imunologie a alergologie 14
detail 15-9996 FX Transfúzní oddělení 1
detail 15-120 FX Ústav lékařské biologie a genetiky 25
detail 15-170 FX Ústav lékařské biofyziky 20
detail 15-440 FX Katedra chirurgie 37
detail 15-620 FX Ústav klinické biochemie a diagnostiky 13
detail 15-310 FX Ústav farmakologie 22
detail 15-400 FX Katedra interních oborů 60
detail 15-450 FX Klinika infekčních nemocí 9
detail 15-510 FX Porodnická a gynekologická klinika 13
detail 15-140 FX Ústav histologie a embryologie 21
detail 15-180 FX Ústav lékařské biochemie 28
detail 15-470 FX Oční klinika 10
detail 15-550 FX Stomatologická klinika 107
detail 15-9995 FX Tkáňová ústředna 2
detail 15-210 FX Ústav nelékařských studií 61
detail 15-330 FX Ústav patologické fyziologie 15
detail 15-460 FX Neurologická klinika 14
detail 15-461 FX Rehabilitační klinika 7
detail 15-532 FX Klinika onkologie a radioterapie 14
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK