PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 13-321 DX Ústav patologie a molekulární medicíny 31
detail 13-341 DX Interní klinika 101
detail 13-382 DX Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 21
detail 13-422 DX Dermatovenerologická klinika 23
detail 13-463 DX Onkologická klinika 8
detail 13-312 DX Ústav patologické fyziologie 24
detail 13-344 DX Kardiologická klinika 6
detail 13-350 DX Pediatrická klinika 59
detail 13-412 DX Oční klinika dětí a dospělých 44
detail 13-421 DX Klinika infekčních nemocí 19
detail 13-472 DX Ústav epidemiologie 19
detail 13-320 DX Ústav anatomie 97
detail 13-322 DX Ústav soudního lékařství 9
detail 13-343 DX Klinika kardiovaskulární chirurgie 7
detail 13-423 DX Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 16
detail 13-510 DX Ústav tělesné výchovy 139
detail 13-710 DX Ústav fyziologie 34
detail 13-820 DX Pneumologická klinika 50
detail 13-831 DX Ústav bioinformatiky 10
detail 13-372 DX Urologická klinika 17
detail 13-380 DX Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 4
detail 13-432 DX Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 280
detail 13-711 DX Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 72
detail 13-716 DX Ústav biologie a lékařské genetiky 77
detail 13-722 DX Ústav imunologie 32
detail 13-900 DX Děkanát 18
detail 13-999 DX Mimofakultní pracoviště 116
detail 13-323 DX Ústav lékařské mikrobiologie 33
detail 13-311 DX Ústav farmakologie 61
detail 13-342 DX Ústav ošetřovatelství 256
detail 13-346 DX Geriatrická interní klinika 3
detail 13-370 DX Chirurgická klinika ÚVN 4
detail 13-383 DX Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 45
detail 13-441 DX Klinika dětské neurologie 7
detail 13-442 DX Neurologická klinika 58
detail 13-462 DX Klinika dětské hematologie a onkologie 40
detail 13-714 DX Ústav biofyziky 42
detail 13-821 DX Ústav jazyků 195
detail 13-352 DX Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 76
detail 13-381 DX Klinika dětské chirurgie 5
detail 13-390 DX Gynekologicko-porodnická klinika 33
detail 13-411 DX Klinika ušní, nosní a krční 17
detail 13-461 DX Klinika zobrazovacích metod 71
detail 13-471 DX Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lék. 69
detail 13-610 DX Ústav neurověd 18
detail 13-810 DX Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 8
detail 13-822 DX Výukové pracoviště praktického lékařství 17
detail 13-345 DX Dětské kardiocentrum 1
detail 13-371 DX Chirurgická klinika 42
detail 13-413 DX Stomatologická klinika dětí a dospělých 17
detail 13-443 DX Dětská psychiatrická klinika 27
detail 13-715 DX Ústav histologie a embryologie 36
detail 13-760 DX Ústav vědeckých informací 59
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK