PředmětyPředměty(verze: 920)
Vyučované předměty, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 13-321 DX Ústav patologie a molekulární medicíny 9
detail 13-341 DX Interní klinika 26
detail 13-382 DX Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 7
detail 13-422 DX Dermatovenerologická klinika 5
detail 13-463 DX Onkologická klinika 1
detail 13-312 DX Ústav patologické fyziologie 12
detail 13-344 DX Kardiologická klinika 3
detail 13-350 DX Pediatrická klinika 26
detail 13-412 DX Oční klinika dětí a dospělých 7
detail 13-421 DX Klinika infekčních nemocí 7
detail 13-472 DX Ústav epidemiologie 10
detail 13-320 DX Ústav anatomie 44
detail 13-322 DX Ústav soudního lékařství 3
detail 13-423 DX Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2
detail 13-510 DX Ústav tělesné výchovy 78
detail 13-710 DX Ústav fyziologie 10
detail 13-820 DX Pneumologická klinika 18
detail 13-831 DX Ústav bioinformatiky 5
detail 13-372 DX Urologická klinika 6
detail 13-432 DX Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 147
detail 13-711 DX Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 20
detail 13-716 DX Ústav biologie a lékařské genetiky 25
detail 13-722 DX Ústav imunologie 4
detail 13-900 DX Děkanát 11
detail 13-999 DX Mimofakultní pracoviště 48
detail 13-323 DX Ústav lékařské mikrobiologie 12
detail 13-311 DX Ústav farmakologie 15
detail 13-342 DX Ústav ošetřovatelství 123
detail 13-346 DX Geriatrická interní klinika 2
detail 13-370 DX Chirurgická klinika ÚVN 2
detail 13-383 DX Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 15
detail 13-441 DX Klinika dětské neurologie 3
detail 13-442 DX Neurologická klinika 11
detail 13-462 DX Klinika dětské hematologie a onkologie 14
detail 13-714 DX Ústav biofyziky 13
detail 13-821 DX Ústav jazyků 32
detail 13-352 DX Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 11
detail 13-381 DX Klinika dětské chirurgie 2
detail 13-390 DX Gynekologicko-porodnická klinika 14
detail 13-411 DX Klinika ušní, nosní a krční 5
detail 13-461 DX Klinika zobrazovacích metod 22
detail 13-471 DX Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lék. 20
detail 13-610 DX Ústav neurověd 2
detail 13-810 DX Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2
detail 13-822 DX Výukové pracoviště praktického lékařství 4
detail 13-345 DX Dětské kardiocentrum 1
detail 13-371 DX Chirurgická klinika 12
detail 13-413 DX Stomatologická klinika dětí a dospělých 6
detail 13-443 DX Dětská psychiatrická klinika 12
detail 13-715 DX Ústav histologie a embryologie 6
detail 13-760 DX Ústav vědeckých informací 13
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK