PředmětyPředměty(verze: 845)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 12-KDCH CKCHO Klinika dětské chirurgie a traumatologie TN a 3. LF 1
detail 12-KDD CX Klinika dětí a dorostu 11
detail 12-ORL CX Klinika otorinolaryngologická 13
detail 12-STOM CX Stomatologická klinika 27
detail 12-UFYP CX Ústav patofyziologie 17
detail 12-ULD CKBO Ústav laboratorní diagnostiky 3.LF a FNKV 18
detail 12-UPMD CKGP Ústav pro péči o matku a dítě v Praze Podolí 12
detail 12-URO CKCHO Urologická klinika 7
detail 12-VNORL CX Klinika otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie ÚVN a 3. LF UK 1
detail 12-HYG CKPL Ústav hygieny 58
detail 12-PATO CX Ústav patologie 10
detail 12-PCHO CMNV Klinika psychiatrie a lékařské psychologie - oddělení psychologie 16
detail 12-RADK CX Radiodiagnostická klinika 9
detail 12-ULBI CX Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 12
detail 12-UTVY CX Ústav tělesné výchovy 60
detail 12-2INK CKIO II.interní klinika 16
detail 12-3INK CKIO III.interní-kardiologická klinika 8
detail 12-BIOC CKBO Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 23
detail 12-DEJL CX Kabinet dějin lékařství 3
detail 12-GEN CKBO Ústav lékařské genetiky 11
detail 12-NEUCH CKCHO Neurochirurgická klinika 3
detail 12-OFTK CX Oftalmologická klinika 4
detail 12-POP CKCHO Klinika popáleninové medicíny 3
detail 12-UET CX Ústav etiky a humanitních studií 26
detail 12-KARD CKCHO Kardiochirurgická klinika 1
detail 12-KPL CX Katedra preventivního lékařství 9
detail 12-PRAC CKPL Klinika pracovního a cestovního lékařství 23
detail 12-ANAT CX Ústav anatomie 34
detail 12-GYN CKGP Gynekologicko-porodnická klinika 10
detail 12-HIST CKBO Ústav histologie a embryologie 5
detail 12-IMUN CKBO Ústav imunologie 10
detail 12-NEUR CMNV Neurologická klinika 7
detail 12-OAVV CX Děkanát - oddělení administrativy vědy a výzkumu 5
detail 12-PCHI CMNV Klinika psychiatrie a lékařské psychologie - klinika psychiatrie 17
detail 12-UOS CX Ústav ošetřovatelství 106
detail 12-1INK CKIO I.interní klinika 12
detail 12-CHIR CKCHO Chirurgická klinika 16
detail 12-EPID CKPL Ústav epidemiologie a biostatistiky 21
detail 12-INF CKIO Klinika infekčních nemocí 9
detail 12-KNL CEXT Centrum PATOS KNL, a.s.(Kraj. nem. Liberec) 2
detail 12-USOL CX Ústav soudního lékařství 2
detail 12-DERM CX Dermatovenerologická klinika 9
detail 12-FARM CX Ústav farmakologie 11
detail 12-IHK CKIO Interní hematologická klinika 3. LF a FNKV 2
detail 12-IKEM CEXT IKEM 3
detail 12-STUD CX Děkanát - studijní oddělení 71
detail 12-ARO CKCHO Klinika anesteziologie a resuscitace 75
detail 12-KVZ CX Kabinet veřejného zdravotnictví 23
detail 12-NUKM CX Klinika nukleární medicíny 9
detail 12-ORTO CKCHO Ortopedicko-traumatologická klinika 13
detail 12-PLAS CKCHO Klinika plastické chirurgie 3
detail 12-PNEU CKIO Klinika pneumologie 5
detail 12-REHA CX Klinika rehabilitačního lékařství 42
detail 12-UCJA CX Ústav jazyků 24
detail 12-UFYN CX Ústav fyziologie 17
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK