PředmětyPředměty(verze: 916)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
Adresa:
Sídlo:
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1865659302254301
 
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Katedra: Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV (12-ARO)
:
: jiri.knor@lf3.cuni.cz
Předměty   Rozvrh   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK