PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
David Erkomaishvili, Ph.D.
Adresa: Pekarska 16, Prague
Sídlo:
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1669060269428764
 
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Katedra: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Telefon:
E-mail:
Konzultační hodiny: Every Friday 16:00-17:00. Online via MS Teams by request made via email, text (contact details are available in the syllabus). https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDIwNTBjMTMtYmYwZC00NDdmLWFjYTQtYjBhZmU1MDQwNmQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22cda9c511-b4e1-429e-8738-145751e97985%22%7d
Předměty   Rozvrh   Vypsané práce   Vedené práce   Nástěnka   
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail JPM611 Cyber Security oba 1/1, Zk [HT] 23-KBS FSV ne ne
detail JPM711 Russian and Post-Soviet Security oba 1/1, Zk [HT] 23-KBS FSV ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK