PředmětyPředměty(verze: 908)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Petr Špelda, Ph.D.
Adresa:
Sídlo:
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1723282623470653
 
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Katedra: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
:
: petr.spelda@fsv.cuni.cz
Konzultační hodiny: Monday 12,30-13,30; Tuesday 15,30-16,15 (online and PEK305) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQwOTQ3OGUtYWIyOS00OWYxLTg5MjAtYWM1ZWI2MDEyOWNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%226791ab0b-26de-4bff-b3fe-ac789b6d0c7b%22%7d
Předměty   Rozvrh   Vypsané práce   Vedené práce   Nástěnka   
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst
detail JPM923 Artificial Intelligence and Security oba 1/1, Zk [HT] 23-KBS FSV ne
detail JPM925 Human-Artificial Intelligence Nexus oba 1/1, Zk [HT] 23-KBS FSV ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK