PředmětyPředměty(verze: 904)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Adresa: nám. Jana Palacha 2, Praha
Sídlo: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Fax: +420 221 619 266
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=909804
 
Fakulta: Filozofická fakulta
Katedra: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
: 221619347
: hana.gladkova@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny: ST 11:00-12:30, 308A na základě předběžné domluvy. Distančně dle domluvy.
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst
detail AXSFOAK10 Aktivní konferenční účast I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFOAK11 Aktivní konferenční účast II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFSPE17 Aktuálnost indoevropeistiky zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFDOS04 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFDOS05 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFDOS06 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFDOS07 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFDOS01 Doktorský seminář 1 zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFDOS02 Doktorský seminář 2 zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFDOS03 Doktorský seminář 3 zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFSPE19 Éléments de sémantique interprétative zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFSPE18 Éléments de sémantique interprétative zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AJS1000185 Fonetika a fonologie bulharštiny zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 21-KJBS FF ne
detail AXSFDIS02 Kapitola z disertace či jiný ucelený textový výstup související s tématem disertace zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFDIS04 Kapitola z disertace či jiný ucelený textový výstup související s tématem disertace II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFDIS03 Komentovaná rešerše disertačního projektu zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AJS100078E Lingvistická propedeutika (se zaměřením na jazyky jihovýchodevropského areálu) letní letní s.:0/2, Zk [HT] 21-ZO FF ne
detail AJS100078 Lingvistická propedeutika (se zaměřením na jazyky jihovýchodevropského areálu) letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-KJBS FF ne
detail AXSFDOS09 Metodologie oboru zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AJS1000304 Morfologie bulharštiny letní letní s.:1/1, Zk [HT] 21-KJBS FF ne
detail AXSFDOS08 Oborová filologie zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AJS5000200 Problémy formování spisovných jazyků JVE areálu v 19. století letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-KJBS FF ne
detail AXSFOAK12 Publikační činnost I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFOAK13 Publikační činnost II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AJS5000210 Slovanská a balkánská kontrastivní jazykověda zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-KJBS FF ne
detail AJS5000202 Sociolingvistické aspekty současných spisovných jazyků zemí JVE letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-KJBS FF ne
detail ACC500098 Současná jazyková situace ve slovanských jazycích v porovnání s češtinou letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UBS FF ne
detail AXSFTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFTMS02 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AXSFTMS03 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail ACC500097 Typologie současných slovanských jazyků I zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UBS FF ne
detail AXSFOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-KJBS FF ne
detail AJS5000208 Základy staroslověnštiny a čtení staroslověnských textů I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-KJBS FF ne
detail AJS5000209 Základy staroslověnštiny a čtení staroslověnských textů II letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-KJBS FF ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK