PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
Adresa: Na Bojišti 1, Praha 2
Sídlo: Klinika pracovního lékařství 1. LF
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1979888942619980
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00560)
: 224964532
: daniela.pelclova@lf1.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK