PředmětyPředměty(verze: 942)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Adresa:
Sídlo:
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1805681531444739
 
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra: Katedra psychologie (41-KPSY)
: 221900542
: lidmila.valentova@pedf.cuni.cz
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail OCSQ20VP21 Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I oba 0/0, KZ [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP22 Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II oba 0/0, KZ [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP26 Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III oba 0/0, KZ [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP18 Intervence ve školní třídě oba 0/0, KZ [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ21VP09 Metody poradenské prevence a krizové intervence v práci vých. poradce oba 0/0, Z [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP09 Metody poradenské prevence a krizové intervence v práci vých. poradce oba 0/0, Z [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ21VP23 Monitorování a evaluace práce VP oba 0/0, Z [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP23 Monitorování a evaluace práce VP oba 0/0, Jiné [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP14 Nadaný žák ve škole oba 0/0, KZ [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ21VP14 Nadaný žák ve škole, identifikace a možnosti rozvíjení oba 0/0, KZ [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP02 Osobnost a profesní kompetence učitele – výchovného poradce oba 0/0, Z [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP17 Pedagogické vedení školní třídy oba 0/0, Z [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OD0513017 Pedagogicko - psychologické poradenství oba 0/0, Jiné [HT] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP06 Poradenská a pedagogická diagnostika oba 0/0, Z [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OBPS13098 Poradenská psychologie ve výchově a vzdělávání letní letní s.:1/1, Zk [HT] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP03 Poradenské teorie oba 0/0, Jiné [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP29 Poradenský při volbě školy a povolání - stáž oba 0/0, KZ [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP20 Poradenský rozhovor, zdravá komunikace oba 0/0, Z [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ21VP28 Poradenský systém ve školství oba 0/0, Z [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP01 Poradenství – stav a vývoj v ČR, legislativa oba 0/0, Jiné [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP28 Prevence a řešení šikany ve škole oba 0/0, KZ [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OK0413305 Psychologické poradenství letní letní s.:5/0, Z [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP24 Reflektivní techniky v práci VP oba 0/0, Z [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP05 Reflexe poradenských stáží oba 0/0, Z [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ21VP44 Rizikové chování žáků, spolupráce školy s policií ČR oba 0/0, Jiné [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP19 Rodina- žák - škola oba 0/0, Jiné [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP08 Sebezkušenostní seminář pro VP oba 0/0, Z [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP27 Specifické poruchy chování oba 0/0, Zk [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP16 Specifické poruchy učení oba 0/0, Zk [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP13 Spolupráce VP s ostatními pracovníky ŠPZ oba 0/0, Z [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ21VP42 Školní poradenské pracoviště – spolupráce s dalšími poradenskými organizacemi oba 0/0, Z [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP10 Školní třída oba 0/0, Z [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP25 Školní třída - sociometrické techniky oba 0/0, KZ [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OPNZ1Q015B Školní třída a třídní učitel zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP15 Výukové obtíže žáků - úvod oba 0/0, Jiné [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ20VP07 Vývojový přístup k hodnocení školní neúspěšnosti oba 0/0, Jiné [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ21VP43 Žák s SVP – PAS oba 0/0, KZ [HS] 41-KPSY PedF ne ne
detail OCSQ21VP46 Žák s SVP – žáci s OMJ, sociokulturně znevýhodnění oba 0/0, Jiné [HS] 41-KPSY PedF ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK