PředmětyPředměty(verze: 908)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Adresa:
Sídlo:
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1017644169012658
 
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Katedra: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
: 495067307
: voprsalova@faf.cuni.cz
Předměty   Rozvrh   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK