PředmětyPředměty(verze: 821)
Vyučující, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.
Adresa: Prosecká 809/76, Praha 9
Sídlo: Historický ústav AV ČR
Telefon: 286 887 513 (sekretariát HÚ)
Fax:
E-Mail: rakova@hiu.cas.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1410869872721298
 
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Katedra: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Konzultační hodiny: pátky 12:30 - 13:30, místnost č. 3078, dále dle dohody přes mail
Předměty   Rozvrh   Vypsané práce   Vedené práce   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK