PředmětyPředměty(verze: 941)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
Adresa:
Sídlo:
Fax:
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=10551
 
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Katedra: Katedra politologie (23-KP)
: 251080290
: jan.charvat@fsv.cuni.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 11:00-12:00 Online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTUxOGJhNmQtOGNhYi00YjgxLTgxYTItMjdlODk3ZDQ2YWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22676a1e86-8901-4bbc-a226-235037ee9274%22%7d
Předměty   Rozvrh   Vypsané práce   Vedené práce   Nástěnka   
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. místPro studenty 4EU+
detail JPB001 Bakalářský seminář I oba 0/2, Z [HT] 23-KP FSV ne ne
detail JPB263 Bakalářský seminář II oba 0/2, Z [HT] 23-KP FSV ne ne
detail JPB264 Bakalářský seminář III oba 0/2, Z [HT] 23-KP FSV ne ne
detail JPB366 Current Political Extremism zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 23-KP FSV ne ne
detail JPB172 Československý politický systém I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 23-KP FSV ne ne
detail JPB173 Československý politický systém II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 23-KP FSV ne ne
detail JPB247 Demokracie: autorita a totalita letní letní s.:1/1, Z [HT] 23-KP FSV ne ne
detail JPM023 Diplomní seminář I oba 0/2, Z [HT] 23-KP FSV ne ne
detail JPD018 Doktorandský seminář I. oba 0/2, Z [HT] 23-KP FSV ne ne
detail JPD019 Doktorandský seminář II. oba 0/2, Z [HT] 23-KP FSV ne ne
detail JPD010 Doktorandský seminář III. oba 0/2, Z [HT] 23-KP FSV ne ne
detail JPD011 Doktorandský seminář IV. oba 0/2, Z [HT] 23-KP FSV ne ne
detail JPD012 Doktorandský seminář V. oba 0/2, Z [HT] 23-KP FSV ne ne
detail JPD013 Doktorandský seminář VI. oba 0/2, Z [HT] 23-KP FSV ne ne
detail JPD014 Odborná esej oba 0/2, Z [HT] 23-KP FSV ne ne
detail JPB174 Politický systém ČR zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 23-KP FSV ne ne
detail JKB067 Politologie pro novináře letní letní s.:2/0, Zk [HT] 23-KZ FSV ne ne
detail JPM317 Terorismus v Evropě letní letní s.:2/0, Z [HT] 23-KP FSV ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK