PředmětyPředměty(verze: 944)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
Garanti nebo vyučujícíKatedra
Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací (00-OKVA) - UNIVERZITA KARLOVA
detail Mgr. Josef Matoušek, Ph.D. 00-OKVA
Kurzy UPCES, CET (24-AJ EXT)
detail Tereza Brdečková 24-AJ EXT
detail Mgr. Petra Dominková, Ph.D. 24-AJ EXT
detail Mgr. Jitka Evanová, Ph.D. 24-AJ EXT
detail Eva Filippová, Ph.D. 24-AJ EXT
detail Ewa Grigar, M.A., Ph.D. 24-AJ EXT
detail Mgr. Ing. Eva Hromádková, Ph.D. 24-AJ EXT
detail prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 24-AJ EXT
detail PhDr. Klára Kalíšková, Ph.D. 24-AJ EXT
detail Tomáš Klvaňa, M.A., Ph.D. 24-AJ EXT
detail Mgr. Jana Krajčová, Ph.D. 24-AJ EXT
detail Mgr. Veronika Krátká Špalková 24-AJ EXT
detail PhDr. Mgr. Martin Krummholz, Ph.D. 24-AJ EXT
detail Mgr. Nikoloz Kudashvili, Ph.D. 24-AJ EXT
detail Ing. René Levínský, Ph.D. 24-AJ EXT
detail Mgr. Judita Matyášová 24-AJ EXT
detail Hynek Melichar 24-AJ EXT
detail Mgr. Petr Mucha 24-AJ EXT
detail PhDr. Salim Murad, Ph.D. 24-AJ EXT
detail Mgr. Lucia Najšlová, Ph.D. 24-AJ EXT
detail PhDr. Todd Nesbitt, Ph.D. 24-AJ EXT
detail Michal Plzák 24-AJ EXT
detail doc. Erik Sherman Roraback, D.Phil. 24-AJ EXT
detail Ing. Ondřej Sankot 24-AJ EXT
detail Mgr. Branislav Saxa, M.A., Ph.D. 24-AJ EXT
detail Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D. 24-AJ EXT
detail Chris Shallow 24-AJ EXT
detail Mgr. et Mgr. Barbara Storchová, Ph.D. 24-AJ EXT
detail Simone Weissenberger, M.A., Ph.D. 24-AJ EXT
detail Mgr. Lucia Zahradníková Štefánková, Ph.D. 24-AJ EXT
detail Mgr. Ing. Bc. Lucie Zapletalová 24-AJ EXT
detail doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc. 24-AJ EXT
detail Mgr. Michael Žantovský 24-AJ EXT
Doktorský program Aplikovaná etika (24-DAE)
detail prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. 24-DAE
detail doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. 24-DAE
detail Mgr. Michal Synek, Ph.D. 24-DAE
Doktorský program Integrální studium člověka - obecká antropologie (24-DIC)
detail prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 24-DIC
Doktorský program Sémiotika a filozofie komunikace (24-DSFK)
detail Mgr. Vojtěch Volák 24-DSFK
Ediční oddělení (24-EO)
detail PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D. 24-EO
Program Historická sociologie (24-HS)
detail Mgr. et Mgr. Markéta Minářová 24-HS
Pracoviště doktorských studií (24-IDP)
detail prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 24-IDP
detail Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D. 24-IDP
detail Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. 24-IDP
detail doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. 24-IDP
detail prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 24-IDP
detail Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D. 24-IDP
detail doc. PhDr. Milan Mráz, CSc. 24-IDP
detail Mgr. Bc. Olga Nešporová, Ph.D. 24-IDP
detail Mgr. Petr Sláma 24-IDP
detail doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. 24-IDP
detail doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. 24-IDP
detail doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. 24-IDP
detail prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 24-IDP
detail prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. 24-IDP
detail prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. 24-IDP
Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
detail Mgr. Michal Ivan, Ph.D. 24-KEKS
detail Mgr. Michal Karľa, Ph.D. 24-KEKS
detail doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc. 24-KEKS
Katedra filosofie (24-KF)
detail doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. 24-KF
detail doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 24-KF
detail doc. Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D. 24-KF
detail doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D. 24-KF
detail Mgr. Thérèse Laetitia Marie Josephe Gräff, BA 24-KF
detail Filip Gurjanov, M.A., Ph.D. 24-KF
detail Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. 24-KF
detail Mgr. Paul Herden 24-KF
detail Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. 24-KF
detail prof. Burt Crowell Hopkins 24-KF
detail Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D. 24-KF
detail Mgr. Tatiana Chavalková Badurová 24-KF
detail Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D. 24-KF
detail MUDr. Anetta Jedličková, Ph.D. 24-KF
detail Mgr. Jan Josl, Ph.D. 24-KF
detail RNDr. Zdeněk Kalva 24-KF
detail Mgr. Robert Kanócz, Ph.D. 24-KF
detail Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. 24-KF
detail Mgr. Josef Kružík, Ph.D. 24-KF
detail Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. 24-KF
detail PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D. 24-KF
detail Mgr. Marek Lentvorský 24-KF
detail Mgr. Ivan Loginov 24-KF
detail prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 24-KF
detail Mgr. Jakub Marek, Ph.D. 24-KF
detail Mgr. Erika Natalia Molina García, Ph.D. 24-KF
detail PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. 24-KF
detail Mgr. Lutz Aloys Niemann 24-KF
detail doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. 24-KF
detail prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc. 24-KF
detail Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. 24-KF
detail Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 24-KF
detail Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D. 24-KF
detail doc. PhDr. Zdeněk Pinc 24-KF
detail Mgr. Petr Prášek, Ph.D. 24-KF
detail Giuseppe Rispoli 24-KF
detail Mgr. Juan José Rodríguez 24-KF
detail doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp 24-KF
detail Mgr. Marius Armin Sitsch 24-KF
detail prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. 24-KF
detail Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. 24-KF
detail Mgr. Martin Švantner, Ph.D. 24-KF
detail Shawn Christopher Vigil 24-KF
detail Mgr. Marek Vodička 24-KF
detail Mgr. Lenka Vojtíšková 24-KF
detail Mgr. Adam Vostárek 24-KF
detail Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. 24-KF
detail Mgr. Vojtěch Výravský 24-KF
detail doc. Mgr. Benedetta Zaccarello, Ph.D. et Ph.D. 24-KF
detail Mgr. Igor Zavorotchenko 24-KF
detail Mgr. Richard Zika, Ph.D. 24-KF
detail Mgr. Jakub Zítko 24-KF
Katedra historických věd (24-KHV)
detail PhDr. Blanka Altová, Ph.D. 24-KHV
detail Mgr. Pavel Baloun, Ph.D. 24-KHV
detail Mgr. Karel Bauer 24-KHV
detail prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. 24-KHV
detail Lucy Elizabeth Císař Brown 24-KHV
detail doc. Veronika Čapská, Ph.D. 24-KHV
detail PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D. 24-KHV
detail doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. 24-KHV
detail prof. Dr. phil. Pavel Himl 24-KHV
detail Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. 24-KHV
detail doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 24-KHV
detail PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 24-KHV
detail prof. Miroslav Hroch, DrSc. 24-KHV
detail PhDr. Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 24-KHV
detail Nina Maria Lohmann, M.A., Ph.D. 24-KHV
detail Mgr. Alena Marková, Ph.D. 24-KHV
detail prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. 24-KHV
detail doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 24-KHV
detail prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. 24-KHV
detail doc. Mgr. Martin Nodl, Ph.D. 24-KHV
detail PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. 24-KHV
detail prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 24-KHV
detail Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. 24-KHV
detail Mgr. Josef Řičář 24-KHV
detail Mgr. Tomáš Sekyrka, Ph.D. 24-KHV
detail PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 24-KHV
detail doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D. 24-KHV
detail doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. 24-KHV
detail doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. 24-KHV
detail Mgr. Marek Suchý, Ph.D. 24-KHV
detail doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 24-KHV
detail Mgr. Martin Šimek 24-KHV
detail doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. 24-KHV
detail Mgr. Jan Tuček, Ph.D. 24-KHV
detail doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr. 24-KHV
detail Dr. phil. Jan Vondráček, M.A. 24-KHV
detail PhDr. Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D. 24-KHV
detail Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. 24-KHV
detail PhDr. Roman Zaoral 24-KHV
Katedra jazyků a literatury (24-KJL)
detail Mgr. Lily Císařovská 24-KJL
detail doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D. 24-KJL
detail prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. 24-KJL
detail Conan Turlough Doyle, M.A., Ph.D. 24-KJL
detail Mgr. Adéla Ebersonová, Ph.D. 24-KJL
detail Nicholas Elstob, BA 24-KJL
detail Mgr. Michal Gladiš 24-KJL
detail Mgr. Rostislav Gramskopf 24-KJL
detail Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D. 24-KJL
detail Mgr. Kateřina Holovská 24-KJL
detail Nataliia Holubenko, Ph.D. 24-KJL
detail Irma Hvorecká, Ph.D. 24-KJL
detail Veronika Körner-Beneš 24-KJL
detail Mgr. Marie Novotná, Ph.D. 24-KJL
detail Mgr. Karel Pacovský, Ph.D. 24-KJL
detail James Partridge, D.Phil., Dr. 24-KJL
detail Mgr. Marie Pavlásková 24-KJL
detail Mgr. Klára Petříková, Ph.D. 24-KJL
detail Mgr. Eliška Pincová 24-KJL
detail Mgr. Filip Poštulka 24-KJL
detail Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. 24-KJL
detail prof. Mgr. Martin Putna, Dr. 24-KJL
detail Bc. Michaela Salačová 24-KJL
detail Bc. Zuzana Švíbková 24-KJL
detail Mgr. Barbora Těhníková 24-KJL
detail Mgr. Veronika Teryngerová 24-KJL
detail Mgr. Filip Timingeriu, Ph.D. 24-KJL
detail PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. 24-KJL
detail PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D. 24-KJL
detail PhDr. Jaroslava Vrbová 24-KJL
detail Mgr. Robert James Warren 24-KJL
detail Mgr. Lucie Winklerová, M.A. 24-KJL
Program Antropologická studia (24-KOA)
detail Mgr. Anna Fontánová, Ph.D. 24-KOA
Katedra aplikovaných sociálních věd (24-KOS)
detail doc. Monika Bosá, Ph.D. 24-KOS
detail doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D. 24-KOS
detail RNDr. Petr Couf 24-KOS
detail doc. Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 24-KOS
detail JUDr. Lenka Deverová 24-KOS
detail doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 24-KOS
detail JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. 24-KOS
detail PhDr. Mgr. Martin Hajný, Ph.D. 24-KOS
detail Ing. Roman Haken 24-KOS
detail doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. 24-KOS
detail Mgr. Dana Hradcová, Ph.D. 24-KOS
detail Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D. 24-KOS
detail Mgr. Jaromíra Kotíková 24-KOS
detail Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D. 24-KOS
detail Mgr. Ing. Matěj Lejsal 24-KOS
detail prof. Walter Lorenz, M.Sc., Ph.D. 24-KOS
detail Mgr. Jana Merhautová 24-KOS
detail Mgr. Jiří Mertl, Ph.D. 24-KOS
detail Mgr. Dana Moree, Dr. 24-KOS
detail Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. 24-KOS
detail Mgr. et Mgr. Radoslav Pittner 24-KOS
detail Mgr. Pavla Povolná, Ph.D. 24-KOS
detail doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 24-KOS
detail PhDr. Dana Rabiňáková 24-KOS
detail Ing. Richard Smejkal, Ph.D. 24-KOS
detail Veronika Součková, DiS. 24-KOS
detail doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 24-KOS
detail doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. 24-KOS
detail PhDr. Ivana Veltrubská 24-KOS
detail Mgr. Miriam Vránová 24-KOS
detail Mgr. Petr Vrzáček, Ph.D. 24-KOS
detail Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., Ph.D. 24-KOS
Katedra psychologie a věd o životě (24-KPVZ)
detail Ing. Michael Bartoš, CSc. 24-KPVZ
detail Mgr. Klára Bártová, Ph.D. 24-KPVZ
detail Zsófia Csajbók, M.A., Ph.D. 24-KPVZ
detail Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D. 24-KPVZ
detail doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. 24-KPVZ
detail doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 24-KPVZ
detail Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D. 24-KPVZ
detail doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 24-KPVZ
detail Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. 24-KPVZ
detail doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. 24-KPVZ
detail Mgr. et Mgr. Jan Jaroš 24-KPVZ
detail Mgr. Tereza Javornícky Brumovská, M.A., Ph.D. 24-KPVZ
detail Mgr. Juraj Jonáš 24-KPVZ
detail Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. 24-KPVZ
detail PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D. 24-KPVZ
detail prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. 24-KPVZ
detail doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. 24-KPVZ
detail doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D. 24-KPVZ
detail Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D. 24-KPVZ
detail PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D. 24-KPVZ
detail James Pfaus, Ph.D. 24-KPVZ
detail doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. 24-KPVZ
detail Mgr. Katarína Prikrylová 24-KPVZ
detail Mgr. Eva Richterová, Ph.D. 24-KPVZ
detail Martina Sebalo Vňuková, M.Sc., Ph.D. 24-KPVZ
detail Mgr. Bc. Barbora Šipošová, Ph.D. 24-KPVZ
detail doc. RNDr. Božena Škvařilová, CSc. 24-KPVZ
detail Ing. Petr Špecián, Ph.D. 24-KPVZ
detail Mgr. Jan Šturma 24-KPVZ
detail Ing. Radek Trnka, Ph.D. 24-KPVZ
detail RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. 24-KPVZ
detail Klára Valentová 24-KPVZ
detail Ellen Zakreski, Ph.D. 24-KPVZ
Program Řízení a supervize (24-KRS)
detail JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. 24-KRS
detail doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc. 24-KRS
detail JUDr. Maroš Matiaško, LL.M. 24-KRS
Katedra sociologie (24-KS)
detail Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. 24-KS
detail Mgr. Alper Çakır 24-KS
detail Adam Coman, Ph.D. 24-KS
detail Mgr. Karel Čada, Ph.D. 24-KS
detail Mgr. Karel Černý, Ph.D. 24-KS
detail Mgr. Tomáš Čížek 24-KS
detail Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D. 24-KS
detail doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 24-KS
detail PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D. 24-KS
detail PhDr. Stanislav Hampl 24-KS
detail prof. Miloš Havelka, CSc. 24-KS
detail PhDr. Hana Havelková, Ph.D. 24-KS
detail Ivy Ann Helman, M.A., Ph.D. 24-KS
detail PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. 24-KS
detail Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D. 24-KS
detail Mgr. Vít Klepárník, Ph.D. 24-KS
detail doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D. 24-KS
detail PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. 24-KS
detail Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. 24-KS
detail PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D. 24-KS
detail Dagmar Lorenz - Meyer, M.A., Ph.D. 24-KS
detail PhDr. Hana Maříková, Ph.D. 24-KS
detail doc. Ing. Karel Müller, CSc. 24-KS
detail Mgr. Marek Německý, Ph.D. 24-KS
detail Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D. 24-KS
detail Miloslava O'Sullivan 24-KS
detail Ing. Petr Pavlík, Ph.D. 24-KS
detail doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 24-KS
detail doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. 24-KS
detail Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. 24-KS
detail Mgr. Pavla Špondrová 24-KS
detail Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová 24-KS
detail doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 24-KS
detail Mgr. Marcel Tomášek, Ph.D. 24-KS
detail PhDr. Martin Vávra, Ph.D. 24-KS
detail Mgr. Matouš Veselský, Ph.D. 24-KS
detail Michael Voříšek 24-KS
detail Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. 24-KS
Katedra sociální a kulturní antropologie (24-KSKA)
detail Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. 24-KSKA
detail PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 24-KSKA
detail Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. 24-KSKA
detail doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. 24-KSKA
detail PhDr. Marek Halbich, Ph.D. 24-KSKA
detail Mgr. et Mgr. Radovan Haluzík, Ph.D. 24-KSKA
detail Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. 24-KSKA
detail doc. Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D. 24-KSKA
detail Mgr. Kateřina Jirsová 24-KSKA
detail PhDr. Pavla Jonssonová, Ph.D. 24-KSKA
detail doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 24-KSKA
detail MgA. Aleš Kaspřík 24-KSKA
detail PhDr. Jaroslav Klepal, Ph.D. 24-KSKA
detail Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. 24-KSKA
detail Mgr. Michal Lehečka, Ph.D. 24-KSKA
detail Mgr. Tomáš Mašek 24-KSKA
detail PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. 24-KSKA
detail Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. 24-KSKA
detail Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D. 24-KSKA
detail Mgr. Oldřich Poděbradský, Ph.D. 24-KSKA
detail PhDr. Ivan Rynda 24-KSKA
detail Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D. 24-KSKA
detail Dr. phil. Melanie Janet Sindelar, M.Sc. 24-KSKA
detail Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. 24-KSKA
detail Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. 24-KSKA
detail doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. 24-KSKA
detail David Verbuč, M.A., Ph.D. 24-KSKA
detail Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. 24-KSKA
Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
detail Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D. 24-KSKE
detail Kristina Zindulková 24-KSKE
Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
detail prof. Ing. Helena Kuvíková, Ph.D. 24-KSOS
detail RNDr. Jiří Plamínek, CSc. 24-KSOS
Katedra teorie umění a tvorby (24-KTUT)
detail doc. ak. mal. Jaroslav Alt 24-KTUT
detail Mgr. Felix Borecký, Ph.D. 24-KTUT
detail Edita Devínska 24-KTUT
detail Kurt Gebauer 24-KTUT
detail PhDr. Václav Hájek, Ph.D. 24-KTUT
detail PhDr. Dagmar Jelínková 24-KTUT
detail Mgr. Pavel Jonák, DiS. 24-KTUT
detail Mgr. Michal Josephy, Ph.D. 24-KTUT
detail MgA. Vojtěch Kovářík 24-KTUT
detail Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D. 24-KTUT
detail PhDr. RNDr. Milan Kreuzzieger, Ph.D. 24-KTUT
detail doc. Mgr. Radek Marušák 24-KTUT
detail Jan Matásek, DiS. 24-KTUT
detail Mgr. Lucie Poláčková 24-KTUT
detail PhDr. Jana Průšová 24-KTUT
detail Mgr. Irena Řehořová, Ph.D. 24-KTUT
detail PhDr. Daniel Říha, Ph.D. 24-KTUT
detail Mgr. Aleš Svoboda 24-KTUT
detail PhDr. Rudolf Šmíd 24-KTUT
detail ak. mal. Kateřina Štenclová 24-KTUT
detail Denisa Tomková, M.Sc., Ph.D. 24-KTUT
detail Mgr. Jiří Tourek, Ph.D. 24-KTUT
detail doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. 24-KTUT
detail Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. 24-KTUT
detail MgA. Karel Zavadil, Ph.D. 24-KTUT
Oddělení informačních technologií (24-LVT)
detail Ing. Jan Vaněk 24-LVT
Oddělení pro vědu a výzkum (24-RAVV)
detail Mgr. Martin Mišúr, Ph.D. 24-RAVV
Zahraniční oddělení (24-RZS)
detail Veronika Havlištová 24-RZS
detail Mgr. Elena Karimova 24-RZS
detail Bc. Lenka Lukešová 24-RZS
detail Mgr. Nikola Skladanová 24-RZS
Program SHV (24-SBS)
detail Mgr. Lenka Halbichová 24-SBS
Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
detail Mgr. Věra Soukupová, Ph.D. 24-SM
Studijní oddělení (24-SO)
detail Mgr. Monika Picková 24-SO
detail Mgr. Daniyar Sabitov 24-SO
detail Jan Vavřiník 24-SO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK