PředmětyPředměty(verze: 873)
Vyučující, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
Garanti nebo vyučujícíKatedra
Kurzy UPCES, CET (24-AJ EXT)
detail Mgr. Jitka Evanová, Ph.D. 24-AJ EXT
detail Mgr. Nikoloz Kudashvili 24-AJ EXT
Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
detail Edita Devínska 24-CR
detail PhDr. Václav Hájek, Ph.D. 24-CR
detail Mgr. Naděžda Hlaváčková 24-CR
detail PhDr. Dagmar Jelínková 24-CR
detail doc. ak. mal. Jiří Kornatovský 24-CR
detail Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D. 24-CR
detail PhDr. RNDr. Milan Kreuzzieger, Ph.D. 24-CR
detail doc. Mgr. Radek Marušák 24-CR
detail Jan Matásek, DiS. 24-CR
detail PhDr. Jana Průšová 24-CR
detail PhDr. Daniel Říha, Ph.D. 24-CR
detail Mgr. Aleš Svoboda 24-CR
detail PhDr. Rudolf Šmíd 24-CR
detail doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. 24-CR
detail PhDr. Ing. Jan Vodňanský 24-CR
detail MgA. Karel Zavadil 24-CR
Doktorský obor Aplikovaná etika (24-DAE)
detail PhDr. David Černý, Ph.D. 24-DAE
detail prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 24-DAE
detail doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 24-DAE
detail MUDr. Anetta Jedličková, Ph.D. 24-DAE
detail Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D. 24-DAE
Doktorský program Antropologie (24-DAN)
detail Mgr. Martin Ritter, Ph.D. 24-DAN
detail doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. 24-DAN
Doktorský obor Environmentální studia (24-DES)
detail prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. 24-DES
Pracoviště oboru Německá a francouzská filozofie (24-DFP)
detail Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D. 24-DFP
detail Mgr. Robert Kanócz, Ph.D. 24-DFP
detail Mgr. Josef Matoušek 24-DFP
detail Mgr. Erika Natalia Molina García, Ph.D. 24-DFP
detail prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc. 24-DFP
detail doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp 24-DFP
detail prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. 24-DFP
detail doc. Mgr. Benedetta Zaccarello, Ph.D. et Ph.D. 24-DFP
Doktorský obor Historická sociologie (24-DHS)
detail Muriel Blaive, Ph.D. 24-DHS
Doktorský obor Studia dlouhověkosti (24-DSD)
detail doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 24-DSD
detail Mgr. Dana Hradcová, Ph.D. 24-DSD
detail Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D. 24-DSD
detail doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. 24-DSD
Doktorský obor Soudobé evropské dějiny (24-DSED)
detail PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D. 24-DSED
Doktorský obor Sémiotika a filozofie komunikace (24-DSFK)
detail Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D. 24-DSFK
detail Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D. 24-DSFK
detail prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. 24-DSFK
Doktorský obor Studia občanského sektoru (24-DSOS)
detail doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 24-DSOS
Doktorský obor Sociální práce (24-DSPSP)
detail doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D. 24-DSPSP
Obor Evropské kulturní a duchovní dějiny (24-EKDD)
detail Mgr. Adéla Ebersonová 24-EKDD
Pracoviště programu Filosofie v kontextu humanitních věd (24-FI)
detail Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. 24-FI
Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
detail doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. 24-FM
detail doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 24-FM
detail Mgr. Felix Borecký, Ph.D. 24-FM
detail doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D. 24-FM
detail Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. 24-FM
detail Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. 24-FM
detail Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D. 24-FM
detail Ing. Ivan Chvatík, Ph.D. 24-FM
detail RNDr. Zdeněk Kalva 24-FM
detail Mgr. Josef Kružík, Ph.D. 24-FM
detail PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D. 24-FM
detail Mgr. Jakub Marek, Ph.D. 24-FM
detail Mgr. Daniela Matysová 24-FM
detail prof. James Richard Mensch, Ph.D. 24-FM
detail PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. 24-FM
detail Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. 24-FM
detail prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc. 24-FM
detail Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 24-FM
detail Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D. 24-FM
detail doc. PhDr. Zdeněk Pinc 24-FM
detail doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp 24-FM
detail Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. 24-FM
detail Mgr. Filip Timingeriu, Ph.D. 24-FM
detail Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. 24-FM
detail doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr. 24-FM
detail Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. 24-FM
detail Mgr. Richard Zika, Ph.D. 24-FM
Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
detail doc. ak. mal. Jaroslav Alt 24-HM
detail PhDr. Blanka Altová, Ph.D. 24-HM
detail Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D. 24-HM
detail doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 24-HM
detail prof. Miroslav Hroch, DrSc. 24-HM
detail Mgr. Kateřina Jirsová 24-HM
detail Mgr. František Kalenda 24-HM
detail Mgr. Tomáš Korbel 24-HM
detail Mgr. Vratislav Kozák 24-HM
detail Nina Maria Lohmann, M.A., Ph.D. 24-HM
detail prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. 24-HM
detail PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. 24-HM
detail prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 24-HM
detail Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. 24-HM
detail Mgr. Zuzana Schierová 24-HM
detail Mgr. Marek Suchý, Ph.D. 24-HM
detail Mgr. Martin Šimek 24-HM
detail PhDr. Jan Šimek, Ph.D. 24-HM
detail Mgr. Jiří Tourek, Ph.D. 24-HM
detail PhDr. Mgr. Martin Trefný, Ph.D. 24-HM
detail Mgr. Jan Tuček 24-HM
detail PhDr. Roman Zaoral 24-HM
Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
detail Adam Coman 24-HS
detail Mgr. Karel Černý, Ph.D. 24-HS
detail Mgr. Tomáš Čížek 24-HS
detail PhDr. Stanislav Hampl 24-HS
detail PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. 24-HS
detail Mgr. Vít Klepárník, Ph.D. 24-HS
detail PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D. 24-HS
detail Mgr. Alena Marková, Ph.D. 24-HS
detail Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D. 24-HS
detail Mgr. Marek Německý, Ph.D. 24-HS
detail PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. 24-HS
detail doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 24-HS
detail doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. 24-HS
detail doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 24-HS
detail Mgr. Marcel Tomášek 24-HS
detail PhDr. Martin Vávra, Ph.D. 24-HS
detail Michael Voříšek 24-HS
Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)
detail doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D. 24-KEKS
detail Mgr. Martin Charvát, Ph.D. 24-KEKS
detail Mgr. Michal Ivan, Ph.D. 24-KEKS
detail Mgr. Michal Karľa, Ph.D. 24-KEKS
detail prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 24-KEKS
detail doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc. 24-KEKS
detail Mgr. Filip Poštulka 24-KEKS
detail Mgr. Irena Řehořová, Ph.D. 24-KEKS
detail Mgr. Martin Švantner, Ph.D. 24-KEKS
detail Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. 24-KEKS
Katedra genderových studií (24-KGS)
detail Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. 24-KGS
detail Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D. 24-KGS
detail Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. 24-KGS
detail PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D. 24-KGS
detail PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. 24-KGS
detail PhDr. Hana Havelková, Ph.D. 24-KGS
detail Ivy Ann Helman, M.A., Ph.D. 24-KGS
detail Mgr. Dita Jahodová 24-KGS
detail Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D. 24-KGS
detail PhDr. Pavla Jonssonová, Ph.D. 24-KGS
detail doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D. 24-KGS
detail Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. 24-KGS
detail Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. 24-KGS
detail Dagmar Lorenz - Meyer, M.A., Ph.D. 24-KGS
detail Dr. habil. Libora Oates - Indruchová, Ph.D. 24-KGS
detail Mgr. Ing. Tomáš Pavlas 24-KGS
detail Ing. Petr Pavlík, Ph.D. 24-KGS
detail doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 24-KGS
detail doc. Věra Sokolová, Ph.D. 24-KGS
Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
detail Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D. 24-KO
detail Mgr. et Mgr. Stanislava Boušková 24-KO
detail Mgr. Lily Císařovská 24-KO
detail Keith Crawford, BA, M.Sc. 24-KO
detail Emilie Djiboghlian 24-KO
detail doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. 24-KO
detail Nicholas Elstob, BA 24-KO
detail Mgr. Filip Horáček, Ph.D. 24-KO
detail Irma Hvorecká, Ph.D. 24-KO
detail Anthony Johns 24-KO
detail Veronika Körner-Beneš 24-KO
detail Sean Mark Miller 24-KO
detail Mgr. Marie Novotná, Ph.D. 24-KO
detail Karel Palek, prom. fil. 24-KO
detail Blas Javier Palencia Lozano 24-KO
detail James Partridge, D.Phil., Dr. 24-KO
detail Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová 24-KO
detail Michael Phillip Russo, Ph.D. 24-KO
detail Mgr. Veronika Teryngerová 24-KO
detail Jan Vihan, Ph.D. 24-KO
detail PhDr. Jaroslava Vrbová 24-KO
detail Mgr. Robert James Warren 24-KO
detail Mgr. Lucie Winklerová, M.A. 24-KO
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
detail Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. 24-KOA
detail Mgr. Tatiana Badurová 24-KOA
detail Mgr. Klára Bártová, Ph.D. 24-KOA
detail doc. Veronika Čapská, Ph.D. 24-KOA
detail Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. 24-KOA
detail prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. 24-KOA
detail Martin Fotta, M.Sc., Ph.D. 24-KOA
detail Mgr. Petr Gibas, Ph.D. 24-KOA
detail PhDr. Jan Hájek, CSc. 24-KOA
detail PhDr. Marek Halbich, Ph.D. 24-KOA
detail doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 24-KOA
detail doc. Dr. phil. Pavel Himl 24-KOA
detail Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. 24-KOA
detail prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 24-KOA
detail prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. 24-KOA
detail Mgr. Martina Konečná, Ph.D. 24-KOA
detail Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. 24-KOA
detail Mgr. Jakub Marek, Ph.D. 24-KOA
detail Mgr. Martin Nodl, Ph.D. 24-KOA
detail doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. 24-KOA
detail Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. 24-KOA
detail Mgr. Michael Rádl 24-KOA
detail doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. 24-KOA
detail PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. 24-KOA
detail Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. 24-KOA
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
detail PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D. 24-KOHSD
detail doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. 24-KOHSD
detail Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. 24-KOHSD
detail PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 24-KOHSD
detail Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 24-KOHSD
detail doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 24-KOHSD
detail prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 24-KOHSD
detail Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D. 24-KOHSD
detail Mgr. Jana Wohlmuth Markupová 24-KOHSD
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
detail doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D. 24-KRS
detail Mgr. Ondřej Doskočil 24-KRS
detail JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. 24-KRS
detail Mgr. Hana Drábková 24-KRS
detail PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. 24-KRS
detail PhDr. Martin Hajný, Ph.D. 24-KRS
detail doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. 24-KRS
detail Mgr. Dana Hradcová, Ph.D. 24-KRS
detail Ing. Irena Kemény 24-KRS
detail Mgr. Ing. Matěj Lejsal 24-KRS
detail prof. Walter Lorenz, M.Sc., Ph.D. 24-KRS
detail Mgr. Jana Merhautová 24-KRS
detail Mgr. Pavla Povolná, Ph.D. 24-KRS
detail Mgr. Eliška Rothová 24-KRS
detail PhDr. Michal Růžička, Ph.D. 24-KRS
detail PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. 24-KRS
detail Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D. 24-KRS
detail Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D. 24-KRS
detail Ing. Milan Trpišovský, MBA 24-KRS
detail Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D. 24-KRS
detail Mgr. Barbora Vaculíková 24-KRS
detail PhDr. Ivana Veltrubská 24-KRS
detail Mgr. Petr Vrzáček 24-KRS
Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
detail Andrew George Barton 24-KSKE
detail Ing. Michael Bartoš, CSc. 24-KSKE
detail PhDr. Daniel Čermák, Ph.D. 24-KSKE
detail Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D. 24-KSKE
detail RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. 24-KSKE
detail Ing. Jiří Dlouhý 24-KSKE
detail JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. 24-KSKE
detail doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. 24-KSKE
detail doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. 24-KSKE
detail Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. 24-KSKE
detail Mgr. Tomáš Mašek 24-KSKE
detail prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. 24-KSKE
detail prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c. 24-KSKE
detail Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D. 24-KSKE
detail Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D. 24-KSKE
detail PhDr. Ivan Rynda 24-KSKE
detail doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 24-KSKE
detail Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. 24-KSKE
Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
detail Mgr. Selma Benyovszky 24-KSOS
detail RNDr. Petr Couf 24-KSOS
detail JUDr. Lenka Deverová 24-KSOS
detail Mgr. Nataša Diatková 24-KSOS
detail doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 24-KSOS
detail JUDr. Hana Frištenská 24-KSOS
detail Cleopatra Charles, Ph.D. 24-KSOS
detail Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. 24-KSOS
detail Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D. 24-KSOS
detail prof. Ing. Helena Kuvíková, Ph.D. 24-KSOS
detail Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D. 24-KSOS
detail Ing. Martin Lux, Ph.D. 24-KSOS
detail Mgr. Dana Moree, Dr. 24-KSOS
detail Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. 24-KSOS
detail doc. Ing. Karel Müller, CSc. 24-KSOS
detail Ing. Petr Pajas 24-KSOS
detail PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 24-KSOS
detail doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 24-KSOS
detail doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. 24-KSOS
detail Veronika Součková, DiS. 24-KSOS
detail Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová 24-KSOS
detail Mgr. Miriam Vránová 24-KSOS
Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
detail Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 24-QM
detail Ing. Ondřej Kaprál 24-QM
detail PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D. 24-QM
detail Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. 24-QM
detail Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D. 24-QM
detail Mgr. Eliška Pincová 24-QM
detail Ing. Libor Prudký, Ph.D. 24-QM
detail prof. Mgr. Martin Putna, Dr. 24-QM
detail Ing. Richard Smejkal, Ph.D. 24-QM
detail Mgr. Spyridon Triantafyllakis, Ph.D. 24-QM
detail doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D. 24-QM
Zahraniční oddělení (24-RZS)
detail Světlana Králová 24-RZS
detail Bc. Véronique Lowther-Harris 24-RZS
detail Bc. Lenka Lukešová 24-RZS
detail Mgr. Jan Pospíšil 24-RZS
detail Mgr. Nikola Skladanová 24-RZS
Sekretariát bakalářského studia (24-SBS)
detail Mgr. Lenka Halbichová 24-SBS
detail Mgr. Eva Švancarová 24-SBS
Liberal Arts and Humanities (24-SHVAJ)
detail Dr. Annina Gagyiova 24-SHVAJ
detail Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D. 24-SHVAJ
detail Gaelle Vassogne, Ph.D. 24-SHVAJ
detail Dr. phil. Jan Vondráček 24-SHVAJ
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
detail Mgr. Daniela Bartáková, M.A. 24-SM
detail PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 24-SM
detail Tereza Brdečková 24-SM
detail Mgr. Tereza Brumovská, Ph.D. 24-SM
detail Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 24-SM
detail Mgr. Petra Dominková, Ph.D. 24-SM
detail PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D. 24-SM
detail PhDr. Jan Fingerland, Ph.D. 24-SM
detail Ewa Grigar, M.A., Ph.D. 24-SM
detail prof. Miloš Havelka, CSc. 24-SM
detail Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. 24-SM
detail PhDr. Radka High, Ph.D. 24-SM
detail Mgr. Kateřina Horská 24-SM
detail Tomáš Hříbek, Ph.D. 24-SM
detail prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 24-SM
detail Mgr. Luděk Jirka, Ph.D. 24-SM
detail Mgr. Michal Josephy, Ph.D. 24-SM
detail doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 24-SM
detail MgA. Aleš Kaspřík 24-SM
detail Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. 24-SM
detail Tomáš Klvaňa, M.A., Ph.D. 24-SM
detail Mgr. Jana Krajčová, Ph.D. 24-SM
detail Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D. 24-SM
detail PhDr. Mgr. Martin Krummholz, Ph.D. 24-SM
detail Mgr. Uroš Lazarevič 24-SM
detail doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. 24-SM
detail PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. 24-SM
detail doc. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D. 24-SM
detail doc. Ing. Karel Müller, CSc. 24-SM
detail PhDr. Salim Murad, Ph.D. 24-SM
detail Mgr. Lucia Najšlová, Ph.D. 24-SM
detail PhDr. Todd Nesbitt, BA, Ph.D. 24-SM
detail PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D. 24-SM
detail Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. 24-SM
detail Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D. 24-SM
detail Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D. 24-SM
detail Mgr. Kateřina Pečtová, Ph.D. 24-SM
detail Michal Plzák 24-SM
detail doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. 24-SM
detail Mgr. Katarína Prikrylová 24-SM
detail Mgr. Eva Richterová, Ph.D. 24-SM
detail doc. Erik Sherman Roraback, D.Phil. 24-SM
detail Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D. 24-SM
detail doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. 24-SM
detail Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D. 24-SM
detail Chris Shallow 24-SM
detail Mgr. Zita Skořepová, Ph.D. 24-SM
detail Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. 24-SM
detail Elena Soler Muňoz, Ph.D. 24-SM
detail doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. 24-SM
detail Mgr. Jan Širůček, Ph.D. 24-SM
detail Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. 24-SM
detail Ing. Petr Špecián, Ph.D. 24-SM
detail Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová 24-SM
detail doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 24-SM
detail PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. 24-SM
detail Mgr. Tereza Vágnerová 24-SM
detail David Verbuč, M.A., Ph.D. 24-SM
detail Mgr. Matouš Veselský 24-SM
detail Simone Weissenberger, M.A., Ph.D. 24-SM
detail Timothy Jason Wells, Ph.D. 24-SM
detail Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. 24-SM
detail Mgr. Alžběta Wolfová 24-SM
detail Mgr. Lucia Zahradníková Štefánková, Ph.D. 24-SM
detail Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. 24-SM
detail doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc. 24-SM
Katedra Teoreticko-výzkumné psychologie (24-TVP)
detail Markéta Caravolas, M.A., Ph.D. 24-TVP
detail Erick Janssen, M.A., Ph.D. 24-TVP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK