PředmětyPředměty(verze: 945)
Prohlížení dle oborů/plánů, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS

CŽV: Studium k výkonu specializovaných činností - školní metodik prevence (platnost od 2022)

 
exportovat do excelu
KódNázevDoporučený ročníkSemestrRozsah, examinaceRozsah za akademický rokKredity/BodyVyučujícíGarantJazyk výukyFakulta
Povinný předmět
školní metodik prevence - 1. semestr   
OCSQ22MP01 Poradenský systém ve školství zimní 0/0 Z 4 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP02 Osobnost a profesní kompetence učitele – metodika prevence zimní 0/0 Z 8 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP03 Legislativa ve školství a poradenství zimní 0/0 Z 10 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP04 Poradenské stáže (OSPOD, SVP, PPP) zimní 0/0 KZ 16 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP05 Reflexe poradenských stáží zimní 0/0 Z 10 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP06 Diagnostika a intervence ve škole zimní 0/0 Z 4 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP07 Sociálně patologické jevy - úvod zimní 0/0 Z 4 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP08 Komunikace s rodinou I. zimní 0/0 Z 4 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP09 Vedení poradenského rozhovoru I. zimní 0/0 Z 4 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP10 Modely primádní prevence zimní 0/0 KZ 8 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
 
školní metodik prevence - 2. semestr   
OCSQ22MP11 Kyberprostor a sociální sítě letní 0/0 Z 4 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP12 Školní třída - diagnostika letní 0/0 Z 9 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP13 Práce se třídou - úvod letní 0/0 Z 9 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP14 Krizová intervence letní 0/0 Z 4 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP15 Variabilita a patologie v dětském věku letní 0/0 KZ 8 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP16 Vedení poradenského rozhovoru II. - intervence letní 0/0 Z 4 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP17 Rizikové chování I. letní 0/0 Z 4 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP18 Sebezkušenostní výcvik letní 0/0 Z 20 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP19 Spolupráce v ŠPP letní 0/0 Z 8 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP20 Školní preventivní program, portfolio letní 0/0 Z 8 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
 
školní metodik prevence - 3. semestr   
OCSQ22MP21 Školní poradenské pracoviště – spolupráce s dalšími poradenskými organizacemi zimní 0/0 Z 8 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP22 Adiktologie zimní 0/0 Z 8 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP23 Rizikové chování II. zimní 0/0 Z 8 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP24 Spolupráce školy s policií ČR, OSPOD a dalšími organizacemi zimní 0/0 Z 8 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP25 Krizová intervence ve škole zimní 0/0 Z 8 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP26 Práce se třídou - problémová třída, šikana zimní 0/0 Z 8 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP27 Porfolio zimní 0/0 Zk 20 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
 
školní metodik prevence - 4. semestr   
OCSQ22MP28 Nefuknční rodina - komunikace a intervence letní 0/0 Z 10 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP29 Delikvence letní 0/0 Z 4 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP30 Školní monitorovací systém letní 0/0 KZ 8 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP31 Kazuistický seminář letní 0/0 Zk 8 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF
OCSQ22MP32 Supervize pro pedagogické pracovníky - prevence vyhoření letní 0/0 Z 6 [hodiny] 0 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 41-KPSY čeština PedF

 
exportovat do excelu
Státní zkoušky
Státní zkoušky nezařazené do bloků
OSZC148 Školní a poradenská psychologie
OSZC110 Obhajoba závěrečné práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK