PředmětyPředměty(verze: 802)
Prohlížení dle oborů/plánů, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
grafický detail plánu
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevDoporučený ročníkSemestrRozsah, examinaceBody/E-KredityKatedraZáměnnostFakulta
povinný předmět
detailCVSE4P0022Kardiologie, angiologie, kardiochirurgie, pneumologie (KPZM III)4oba20/114 Zk612-3INK3. lékařská fakulta
detailCVSE4P0023Nefrologie, urologie, revmatologie a geriatrie (KPZM V)4oba20/116 Z+Zk712-1INK3. lékařská fakulta
detailCVSE4P0024Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství IV.4oba14/56 Z112-KPL3. lékařská fakulta
detailCVSE4P0025Pediatrie, gynekologie a porodnictví4oba20/120 Z+Zk712-KDD3. lékařská fakulta
detailCVSE4P0026Diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie a břišní chirurgie (KPZM IV)4oba20/114 Z+Zk712-2INK3. lékařská fakulta
detailCVSE4P0027Ortopedie, traumatologie, anesteziologie a resuscitace (KPZM VII)4oba20/106 Z+Zk712-ORTO3. lékařská fakulta
detailCVSE4P0028Neurobehaviorální vědy I. (KMZM VIII)4oba22/118 Z+Zk712-PCHI3. lékařská fakulta
detailCVSE4P0029Etika a humanitní základy medicíny IV.4letní10/10 Z112-UET3. lékařská fakulta
detailCVSE4P0037Lékařská psychologie4letní14/0 Z112-PCHO3. lékařská fakulta
detailCVSE4P0038Prázdninová praxe - vnitřní lékařství4oba0/80 Z212-HYG3. lékařská fakulta
detailCVSE4P0039Prázdninová praxe - klinické oddělení dle výběru4oba0/80 Z212-HYG3. lékařská fakulta
detailCVSE4P0043Preklinické obory (KPZM III)4oba0/0 Z112-PATO3. lékařská fakulta
detailCVSE4P0044Klinické obory (KPZM III)4oba0/0 Z112-3INK3. lékařská fakulta
detailCVSE4P0046Metodologie4zimní20/0 Z112-PCHI3. lékařská fakulta
 
povinně volitelný předmět
detailCCOCA0001Onkogynekologie4zimní0/15 Z112-UPMD3. lékařská fakulta
detailCCOCA0005Zdravotnická problematika potápění4oba0/15 Z112-PRAC3. lékařská fakulta
detailCCOCA0009Psoriasis vulgaris4letní0/15 Z112-DERM3. lékařská fakulta
detailCCOCA0011Drogy a drogové závislosti4letní0/30 Z212-FARM3. lékařská fakulta
detailCCOCA0013Velké psychiatrické případy ze současného pohledu4letní0/15 Z112-PCHI3. lékařská fakulta
detailCCOCA0030Sexuální zneužívání dětí4zimní0/15 212-HYG3. lékařská fakulta
detailCCOCA0031Chirurgie středního ucha4oba0/15 Z112-ORL3. lékařská fakulta
detailCCOCA0043Onkologie hlavy a krku4oba0/15 Z112-ORL3. lékařská fakulta
detailCCOCA0045Molekulární biologie obezity, inzulinové resistence a metabolického syndromu4letní0/15 Z112-TELL3. lékařská fakulta
detailCCOCA0047Paliativní péče4letní0/30 Z212-PCHO3. lékařská fakulta
detailCCOCA0048Sociální péče o děti se zvláštními potřebami4oba0/30 Z212-HYG3. lékařská fakulta
detailCCOCA0049Spánková medicína4oba0/15 Z112-PCHI3. lékařská fakulta
detailCCOCA0053Pacient s nádorovým onemocněním trávicího ústrojí4zimní0/15 Z112-ONKO3. lékařská fakulta
detailCCOCA0054Metody detekce DNA, RNA a proteinů v medicíně4zimní0/30 Z212-BIOL3. lékařská fakulta
detailCCOCA0056Kraniocerebrální poranění z hlediska neurologa4letní0/15 Z112-NEUR3. lékařská fakulta
detailCCOCA0061Osteoporóza I - obecná část4letní0/15 Z112-ANAT3. lékařská fakulta
detailCCOCA0062Osteoporóza II - traumatologická část4letní0/15 Z112-ORTO3. lékařská fakulta
detailCCOCA0066Hepatologie4zimní0/30 Z212-1INK3. lékařská fakulta
detailCCOCA0070Rozvoj všímavosti pro zvládání stresu4zimní0/15 Z112-HYG3. lékařská fakulta
detailCCOCA0078Komplexní popáleninová péče4zimní0/45 612-POP3. lékařská fakulta
detailCCOCA0079Vztah mezi mozkem a chováním (Základy sociální, kognitivní a efektivní neurovědy)4zimní0/30 412-PCHI3. lékařská fakulta
detailCCOCA0082Interní nemoci v těhotenství4letní0/15 Z112-UPMD3. lékařská fakulta
detailCCOCA0083Buněčná a genová terapie: teorie a praxe4letní0/15 Z112-TELL3. lékařská fakulta
detailCCOCA0084Sportovní medicína: diagnostika a pohybová terapie4letní0/15 Z112-TELL3. lékařská fakulta
detailCCOCA0086Znečištění životního prostředí jako hrozba pro lidské zdraví4letní0/15 Z112-BIOL3. lékařská fakulta
detailCCOCA0087Patofyziologie kardiovaskulárních onemocnění a jejich chirurgická léčba4oba0/30 Z212-IKEM3. lékařská fakulta
detailCCOCA0089Léky v těhotenství - co by měl absolvent medicíny vědět o jejich riziku (s úvodem do jejich testování)4zimní0/30 Z212-HIST3. lékařská fakulta
detailCCOCA0090Pokročilé mikroskopické metody4zimní0/15 Z112-HIST3. lékařská fakulta
detailCCOCA0092Základy klinické auxologie4zimní0/15 Z112-HYG3. lékařská fakulta
detailCCOCA0093Auxologická diagnostika4letní0/15 Z112-HYG3. lékařská fakulta
detailCCOCA1009Topographical anatomy for new rehabilitations methods I.4zimní0/15 Z112-ANAT3. lékařská fakulta
detailCCOCA1010Topographical anatomy for new rehabilitations methods II.4letní0/15 Z112-ANAT3. lékařská fakulta
detailCCOCA1011Practice in dissection anatomy I.4zimní0/30 Z212-ANAT3. lékařská fakulta
detailCCOCA1012Practice in dissection anatomy II.4letní0/30 Z212-ANAT3. lékařská fakulta
detailCCOCA1013Practice in dissection anatomy III.4letní0/30 Z212-ANAT3. lékařská fakulta
detailCCOCA1014Practice in dissection anatomy IV.4letní0/30 Z212-ANAT3. lékařská fakulta
detailCCOC0056Ochrana zdraví při práci4oba0/15 Z112-PRAC3. lékařská fakulta
detailCCOC5805Vybrané kapitoly z otoneurologie4oba0/15 Z112-ORL3. lékařská fakulta
detailCCOC5813Zdravotní rizika v pracovním prostředí4oba0/15 Z112-PRAC3. lékařská fakulta
detailCCOC5815Vznik a rozvoj profesionálních onemocnění4oba0/15 Z112-PRAC3. lékařská fakulta
detailCCOC5817Komunikační dovednosti v praxi lékaře4oba0/30 Z212-KVZ3. lékařská fakulta
detailCCOC5818Dítě a dospívající s hendikepem4oba0/30 Z212-KDD3. lékařská fakulta
detailCCOC5820Urogynekologie4zimní0/15 Z112-UPMD3. lékařská fakulta
detailCCOC5821Neonatologická jednotka intenzivní péče4zimní0/15 Z112-UPMD3. lékařská fakulta
detailCCOC5834Academic Communication in English4zimní0/30 Z212-UCJA3. lékařská fakulta
detailCCOC5837Clinical Anatomy4zimní0/15 212-ANAT3. lékařská fakulta
detailCCOC5844Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání stresu u mediků a lékařů4zimní0/15 Z112-HYG3. lékařská fakulta
detailCCOC5922Konzervativní léčba onemocnění pohybového aparátu4zimní0/15 Z112-ORTO3. lékařská fakulta
detailCCOC5929Molekulární podklady apoptosy, jejich poruchy a klinické dopady4oba0/15 Z112-PNEU3. lékařská fakulta
detailCCOC6422Poradenství v oblasti podpory zdraví4letní0/15 Z112-HYG3. lékařská fakulta
detailCCOC6806Základy pohybového tréninku4oba0/30 Z212-UTVY3. lékařská fakulta
detailCCOC6872Prenatální diagnostika4letní0/15 Z112-UPMD3. lékařská fakulta
detailCCOC6911Patofyziologie nervového systému v kazuistikách4letní0/15 Z112-UFYP3. lékařská fakulta
detailCCOC6925Operační léčba onemocnění pohybového aparátu4zimní0/15 Z112-ORTO3. lékařská fakulta
detailCCOC6945Neinvazivní prenatální diagnostika4zimní0/15 Z112-UPMD3. lékařská fakulta
detailCCOC6946Transplantace hematopoetických kmenových/progenitorových buněk a její komplikace4letní0/15 Z112-UPMD3. lékařská fakulta
detailCCOC6956Léčba onemocnění a deformit páteře4letní0/15 Z112-ORTO3. lékařská fakulta
detailCCOC6960Academic Communication in English4letní0/30 Z212-UCJA3. lékařská fakulta
detailCCOC7834Funkční vyšetření plic a poruchy dýchání ve spánku4oba0/15 Z112-PNEU3. lékařská fakulta
detailCCOC7836Násilí na dětech4zimní0/30 412-HYG3. lékařská fakulta
detailCCOC7838Zdravotnická problematika pobytu a práce v rozvojových zemích4oba0/15 Z112-PRAC3. lékařská fakulta
detailCCOC7840Pediatric ORL, možnosti vyšetření sluchu u dětí (Záněty středouší v dětském věku)4oba0/15 Z112-ORL3. lékařská fakulta
detailCCOC7844Metody nukleární kardiologie v klinické praxi4oba0/30 Z212-NUKM3. lékařská fakulta
detailCCOC7847Kurz biologické psychiatrie4zimní0/15 Z112-PCHI3. lékařská fakulta
detailCCOC7850Endoskopická, laparoskopická a robotická urologie4zimní0/15 212-URO3. lékařská fakulta
detailCCOC7855Funkční endonazální chirurgie4oba0/15 Z112-ORL3. lékařská fakulta
detailCCOC7906Praktická kardiologie4oba0/15 Z112-3INK3. lékařská fakulta
detailCCOC7937Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění4oba0/30 Z212-FARM3. lékařská fakulta
detailCCOC7945Pacient s nádorovým onemocněním4zimní0/15 Z112-ONKO3. lékařská fakulta
detailCCOC7955Metody nukleární neurologie v klinické praxi4oba0/15 Z112-NUKM3. lékařská fakulta
detailCCOC8895Problematika cestovní medicíny4oba0/15 Z112-PRAC3. lékařská fakulta
detailCCOC8900Hodnocení psychopatologie4letní0/15 Z112-PCHI3. lékařská fakulta
detailCCOC8941Roztroušená skleróza mozkomíšní4letní0/15 Z112-NEUR3. lékařská fakulta
detailCCOC8949Moderní trendy v onkologii4letní0/15 Z112-ONKO3. lékařská fakulta
detailCCOC8950Astma bronchiale + CHOPN4letní0/15 Z112-PNEU3. lékařská fakulta
detailCCOC8959Maligní onemocnění B a T lymfocytů4letní0/30 Z212-IMUN3. lékařská fakulta
 
volitelný předmět
detailCPHTXX64Tělesná výchova 44zimní0/15 312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCSTCXX11Letní sportovní kurz4letní0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOLMBL1Podněty moderní biomedicíny pro filosofii a etiku4letní0/30 Z312-UET3. lékařská fakulta
detailCVOLWS1Working with stress I.4zimní0/30 Z312-ANAT3. lékařská fakulta
detailCVOLWS3Working with stress II.4letní0/30 Z312-ANAT3. lékařská fakulta
detailCVOL0008Urogynekologie4zimní0/15 Z312-UPMD3. lékařská fakulta
detailCVOL0013Neinvazivní prenatální diagnostika4zimní0/15 Z312-UPMD3. lékařská fakulta
detailCVOL0019Drogy a drogové závislosti4letní0/30 Z312-FARM3. lékařská fakulta
detailCVOL0024Prenatální diagnostika4letní0/15 Z312-UPMD3. lékařská fakulta
detailCVOL0027Molekulární biologie obezity, inzulinové resistence a metabolického syndromu4letní0/15 Z312-TELL3. lékařská fakulta
detailCVOL0044Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK4oba0/28 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK4letní0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0046Taneční kurz4oba0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí4oba0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0048Prevence syndromu vyhoření4letní0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0049Cyklistický kurz4oba0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0050Přístrojová technika a zpracování obrazů v nukleární medicíně4oba0/12 Z312-NUKM3. lékařská fakulta
detailCVOL0051Medical communication in English4letní0/30 Z312-UCJA3. lékařská fakulta
detailCVOL0059Novinky v nefrologii4zimní0/30 312-1INK3. lékařská fakulta
detailCVOL0061Kurz golfu4zimní0/15 312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0068Základy léčby bolesti4zimní0/10 Z312-ARO3. lékařská fakulta
detailCVOL0071Včasná neurorehabilitace4oba0/12 Z312-REHA3. lékařská fakulta
detailCVOL0087Medicína jako Věda4zimní0/7 312-KVZ3. lékařská fakulta
detailCVOL0092Zdravotnické a humanitární organizace I4letní0/15 Z312-IMUN3. lékařská fakulta
detailCVOL0102Buněčná a genová terapie: teorie a praxe4letní0/15 Z312-TELL3. lékařská fakulta
detailCVOL0104Filosofie a lékařství4zimní0/22 Z312-UET3. lékařská fakulta
detailCVOL0111Zdravotnické a humanitární organizace II.4letní0/15 Z312-IMUN3. lékařská fakulta
detailCVOL0113Základy myoskeletální medicíny4zimní0/30 Z312-REHA3. lékařská fakulta
detailCVOL0114Znečištění životního prostředí jako hrozba pro lidské zdraví4letní0/15 Z312-BIOL3. lékařská fakulta
detailCVOL0115Sportovní medicína: diagnostika a pohybová terapie4letní0/15 Z312-TELL3. lékařská fakulta
detailCVOL0116Reminiscenční terapie4letní0/20 Z312-UOS3. lékařská fakulta
detailCVOL0117Spánková medicína4oba0/15 Z312-PCHI3. lékařská fakulta
detailCVOL0118Kurz sebeobrany4oba0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky4oba0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti4oba0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0122Kurz kanoistiky4oba0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0127Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS4oba0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku4oba0/55 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
detailCVOL0131Simulační medicína a maskování4zimní0/30 Z312-ARO3. lékařská fakulta
detailCVOL0132Úvod do praktické metodologie vědecké práce4zimní0/30 Z312-UFYN3. lékařská fakulta
detailCVOL0133Domluv se rukama4zimní0/28 Z312-VNORL3. lékařská fakulta
detailCVOL0139International Medical Students Core Knowledge (Orthopedics) Part II4zimní0/15 Z312-ORTO3. lékařská fakulta
detailCVOL0140Násilí na dětech4zimní0/30 312-HYG3. lékařská fakulta
detailCVOL0141Sociální péče o děti se zvláštními potřebami4oba0/30 Z312-HYG3. lékařská fakulta
detailCVOL0143Metody nukleární neurologie v klinické praxi4zimní0/15 Z312-NUKM3. lékařská fakulta
detailCVOL1002Metody detekce DNA, RNA a proteinů v medicíně4zimní0/30 Z312-BIOL3. lékařská fakulta
detailCVOL1006Exkurse Auschwitz/Birkenau4zimní0/22 Z312-UET3. lékařská fakulta
detailCVOL124Lékařská etika pro mírně pokročilé4letní0/22 Z312-UET3. lékařská fakulta
detailCVOL256Velké psychiatrické případy ze současného pohledu4letní0/15 Z312-PCHI3. lékařská fakulta
detailCWTCXX11Zimní sportovní kurz4zimní0/30 Z312-UTVY3. lékařská fakulta
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK