PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Praktická překladová cvičení - ORFJO6045
Anglický název: a
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/14, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Záviš Šuman, Ph.D. (09.02.2015)
Rozvíjí a prohlubuje praktické jazykové dovednosti v mluvené i psané podobě prostřednictvím překladů jednotlivých jevů i kratších neliterárních souvislých textů z francouzštiny a do francouzštiny, zaměřuje pozornost na obtížné a strukturálně odlišné jevy v gramatice i pojmenování, obohacuje slovní zásobu a zvyšuje schopnost studentů vyjadřovat daný obsah, různými formami mateřského i cizího jazyka. Představuje základní překladatelské postupy.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Záviš Šuman, Ph.D. (09.02.2015)

Soustavná práce, 80% účast v seminářích, průběžná připravenost.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK