PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Britská literatura II - ORA201051
Anglický název: British Literature II
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/4, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (25.10.2019)
Cílem předmětu je představit studentům zásadní díla anglické literatury od konce 19. století až do dneška v jejich širším kulturním, historickém a sociálním kontextu. Kurz je vyučován formou seminářů, přednášek a samostudia.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (25.10.2019)

Primární zdroje:

Úryvky jsou vybrány z následujících děl:

Joseph Conrad: Heart of Darkness

W.B. Yeats: The Second Coming, The Lake Isle of Innisfree

James Joyce: Dubliners – “Eveline”, A Portrait of The Artist as a Young Man, Ulysses

Virginia Woolf: Mrs Dalloway

T.S Eliot: The Lovesong of J.Alfred Prufrock, The Waste Land, The Hollow Men

Ezra Pound: In a Station of the Metro

Aldous Huxley: Brave New World

Christopher Isherwood: Goodbye to Berlin

George Orwell: 1984

Graham Greene: The Power and the Glory

Kingsley Amis: Lucky Jim

William Golding: Lord of the Flies

Anthony Burgess: A Clockwork Orange

Kazuo Ishiguro: The Remains of the Day

Ian McEwan: Atonement

Oscar Wilde: An Ideal Husband

G.B. Shaw: Pygmalion

Samuel Beckett: Waiting for Godot

Sekundární zdroje:

Coote, S. The Penguin Short History of English Literature. London : Penguin Books, 1993.

English, F. J. Contemporary British Fiction. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. Head, D. The Cambridge Guide to Literature in English. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 

Hilský, M. Modernisté. Praha: Torst, 1995.

Rogers, P. ed. The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Sanders, Andrew, The Short Oxford History of English Literature. Oxford:Oxford University Press, 2004.

Carter, R., Mcrae, J. The Routledge History of English Literature, London – New York, Routledge, 2006 (2001).

Coote, S. The Penguin Short History of English Literature. London : Penguin Books, 1993.

Forsythe, V. L. Lectures in English Literature to 1750. Prague: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008.

Head, D. The Cambridge Guide to Literature in English. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 

Oliveriusová, E., Grmela, J., Hilský, M., Marek, J. (1988) Dějiny anglické literatury. Praha, SPN.

Rogers, P. ed. The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Sanders, Andrew, The Short Oxford History of English Literature. Oxford:Oxford University Press, 2004.

Stříbrný, Z. (1987) Dějiny anglické literatury, vol. II. Praha, Academia.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (25.10.2019)

Kurz je zakončen ústní zkouškou - její úspěšné zvládnutí je podmínkou absolvování kurzu.

Do výsledné známky se promítá nejen schopnost jednotlivých uchazečů vyložit studovanou látku, ale rovněž i jejich jazyková úroveň.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (05.05.2019)
  1. General Introduction of the Course, Requirements
  2. Depiction of Victorian society in the 19th century British literature
  3. Modernism in British literature
  4. British literature of the 1930s and 1940s
  5. English literature of the 1950s and 60s
  6. The development of 19th and 20th century British drama
  7. Features of postmodernist literature
Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (05.05.2019)

The course in Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5495

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK