PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Lexikologie - ORA201049
Anglický název: Lexicology
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/7, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (25.10.2019)
Cílem kurzu je seznámit studenty s lexikologií moderní angličtiny, zejména slovotvornými procesy a lexikální sémantikou. Dále budou diskutovány stylistické aspekty angličtiny a základy lexikografie.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (25.10.2019)

ADAMS, V. Introduction to Modern English Word-Formation. London: Longman, 1973

BAUER, L. English Word-formation, 4th reprint. Cambridge: CUP, 1993.

CRUSE, D. A. Lexical Semantics. Cambridge: CUP, 1995.

GREENBAUM, S. & QUIRK, R. A Student's grammar of the English Language. London: Longman, 1990

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (25.10.2019)

Semestrální práce na lexikálně-didaktické téma po dohodě s vyučujícím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK