PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Proseminář k pedagogické praxi - OPVP14009
Anglický název: a
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2013)
Cílem předmětu je připravit po odborné i organizační stránce studující na výkon povinné praxe, která je nedílnou součástí vzdělávacího programu. Studující budou seznámeni s pravidly praxe a s její administrací.
Literatura
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2013)

K předmětu se neváže žádná studijní literatura.

Sylabus
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2013)

1. Význam pedagogické praxe v profesní přípravě pedagogických pracovníků, etické zásady.

2. Práva a povinnosti praktikanta.

3. Organizace a administrace povinné praxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK