PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika volného času - OPVP14008
Anglický název: Leisure-time Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: NOVAKOD/PEDF.CUNI.CZ (04.07.2013)
Cílem předmětu je schopnost aplikace základních pedagogických pojmů ve specifických podmínkách výchovy ve volném čase a orientace v této problematice.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: NOVAKOD/PEDF.CUNI.CZ (04.07.2013)

Poznat jednotlivá zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže,
seznámit se s jejich strukturou, funkcí a formou využívání.

Literatura -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2013)

HÁJEK, B., HOFBANER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. Texty pro distanční studium. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-128-1.

HOFBAUER, B.  Děti mládež a volný čas. Praha: Grada, 2004. 80-7178-927-5.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (30.10.2019)

Aktivní účast na seminářích, absolvování písemného testu, možnost dvou opravných termínů.

Sylabus -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2013)

1. Východiska, souvislosti a perspektivy pedagogiky volného času, základní pojmy pedagogiky volného času.

2. Prostředí a účastníci volnočasových aktivit.

3. Rysy a tendence výchovného zhodnocování volného času;

4. Výchova ve volném čase - funkce, cíle, podmínky, prostředky, principy.

5. Osobnost vychovatele, pedagoga volného času.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (30.10.2019)

Aktivní účast na seminářích, absolvování písemného testu, možnost dvou opravných termínů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK