PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia - OPVP14001
Anglický název: Introduction to Study
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (12.07.2019)
Předmět seznamuje studenty se specifiky studia v celoživotním vzdělávání a metodikou práce v této formě studia, s pravidly využívání on-line studijních opor v prostředí Moodle. Součástí uvedení do metodiky je i seznámení se zásadami práce s distančními studijními texty a učebnicemi a s povinnostmi studentů v rámci řízeného samostudia.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (12.07.2019)

Primárním cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky a metod studia a seznámení s požadavky a nároky řízeného samostudia. Studenti se rovněž seznámí se současností Pedagogické fakulty UK a jejím posláním na poli počátečního i celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků.

Literatura -
Poslední úprava: BLAZKOV/PEDF.CUNI.CZ (04.07.2013)

Universitas Carolina Pragensis. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2011.

LIteratura k distančnímu studiu.

PRůCHA, J. Distanční studium v otázkách: průvodce studujících a zájemců o studium.  Praha: CSCŠ, 2000.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BLAZKOV/PEDF.CUNI.CZ (04.07.2013)

Účast na výuce.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (12.07.2019)

1. Prezentace Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
2. Seznámení s podmínkami studia na vysoké škole, s povinnostmi a právy studenta, se základními studijními předpisy a ustanoveními.
3. Seznámení s podpůrným systémem a možnostmi jeho využívání.
4. Metodika řízeného samostudia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK