PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Úvod do novějších dějin vývoje němčiny - OPBG2G145B
Anglický název: Introduction to newer history of development of german language
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 15 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann
Vyučující: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann
Anotace -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (03.02.2020)
Předmětem kurzu Úvod do nejnovějších dějin vývoje němčiny jsou dějiny jazyka od 16. století. Zvláštní pozornost bude věnována nasledujícím jevům: dějiny ortografie, slovní zásoby a syntaxe, dějiny variet němčiny, zvláště spisovnému a odbornému jazyku a dialektům. Dále bude pozornost věnována medialitě jazyka, tedy písemnému a ústnímu projevu. Na prvně jmenované jevy bude nahlíženo strukturalisticky, na ty následující z pragmatického úhlu pohledu.
Literatura -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (03.02.2020)

1.      BESCH, Werner / BETTEN, Anne / REICHMANN, Oskar / SONDEREGGER, Stefan (2002): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 2., vollst. neu bearb. und erw. Auflage 1998ff. (Handbücher zur Sprach und Kommunikationswissenschaft 1). Berlin / New York: de Gruyter.

2.      CHERUBIM, Dieter / JACOB, Karlheinz / LINKE, Angelika (2002): Neuere deutsche Sprachgeschichte. Berlin / New York: de Gruyter.

3.      COSERIU, Eugenio (1974): Synchronie, Diachronie und Geschichte. Das Problem des Sprachwandels. Übersetzt v. Helga Sohre. (Internationale Bibliothek für Allgemeine Linguistik 3). München: Wilhelm Fink Verlag.

 4.      Deutsche Sprache. Kleine Enzyklopädie. Hrsg. von W. Fleischer / G. Helbig / G. Lerchner (2001). Frankfurt a. M.: Lang.

5.      GARDT, Andreas / MATTHEIER, Klaus J. / REICHMANN, Oskar (1995.): Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen. Gegenstände, Methoden, Theorien. Tübingen: Niemeyer.

6.      GARDT, Andreas (1999): Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutschland. Vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Berlin, New York: de Gruyter.

 7.      GARDT, Andreas / HAß-ZUMKEHR, Ulrike / ROELCKE, Thorsten (1999): Sprachgeschichte als Kulturgeschichte. Berlin / New York: de Gruyter.

8.      von POLENZ, Peter (1972): Geschichte der deutschen Sprache. Berlin / New York: de Gruyter.

 9.      von POLENZ, Peter (1988): Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischen-den-Zeilen-Lesens. 2., durchges. Aufl. Berlin / New York: de Gruyter.

 10.   von POLENZ, Peter (1991ff.): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. 3. Bände Berlin / New York: de Gruyter.

11.   REICHMANN, Oskar: unter Mitwirkung v. Christiane Burgi [u. a.] (1988): Zur Vertikalisierung des Varietätenspektrums in der jüngeren Sprachgeschichte des Deutschen. In: Deutscher Wortschatz. Lexikologische Studien. Ludwig Erich Schmitt zum 80. Geburtstag von seinen Marburger Schülern. Hrsg. v. Horst Haider Munske [u. a.].Berlin / New York: de Gruyter, 150-180.

12.   REICHMANN, Oskar (1990): Sprache ohne Leitvarietät vs. Sprache mit Leitvarietät: ein Schlüssel für die nachmittelalterliche Geschichte des Deutschen? In: Deutsche Sprachgeschichte. Grundlagen, Methoden, Perspektiven. Festschrift für Johannes Erben zum 65. Geburtstag. Hrsg. v. Werner Besch. Frankfurt a. M. [etc.]: Lang, 141-158.

13.   SCHLIEBEN-LANGE, Brigitte (1983): Traditionen des Sprechens. Elemente einer pragmatischen Sprachgeschichtsschreibung. Stuttgart [etc.]: Kohlhammer.

14.   SONDEREGGER, Stefan (1979): Grundzüge der deutschen Sprachgeschichte. Diachronie des Sprachsystems. Band I: Einführung - Genealogie - Konstanten. Berlin / New York: de Gruyter.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (03.02.2020)

-aktivní účast

-prezentace

-esej

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK